ARGE 250


TÜRKİYE AR-GE 250 ARAŞTIRMASI BAŞLADI

Turkishtime Dergi

Türkiye’de Ar-Ge hafızasını yaratmak vizyonu ile yola çıkan “Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması” yeni dönemi için start alıyor. Ekonomi ve İş Dünyası Portalı Turkishtime, bu yıl da en kapsamlı Ar-Ge tablosunu çıkararak 2019 verileri ile Türkiye’nin Ar-Ge karnesini hazırlama yolunda ilerliyor. 2013 yılından bu yana Türkiye’de inovasyon ve Ar-Ge’nin nabzını tutan tek kaynak olan Ar-Ge 250 araştırması, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ar-Ge’deki trendleri ortaya koyarak, Türkiye’nin katma değer yolculuğunun hangi noktada olduğunu gözler önüne serecek.

Ar-Ge 250 araştırması 7’nci yılında

Ar-Ge’nin Türkiye’de bir kültür meselesi haline gelmesi için son yıllarda ciddi hamleler yapılırken, bu adımlardan belki de en anlamlı ve de en etkilisi yedi yıldan bu yana Türkiye Ar-Ge 250 araştırması ile atılıyor. Türk iş dünyasının Ar-Ge harcamalarının nabzını tutan araştırma, Ar-Ge’nin bir iklim, bir kültür meselesi olarak ele alınması gerektiği mottosuyla ilerliyor. Turkishtime’ın her yıl en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketlerle ilgili olarak gerçekleştirdiği Ar-Ge 250 araştırması, Ar-Ge’ye yapılan yatırımın önemine dikkat çekerken Türkiye’nin teknoloji seviyesinin artmasına da peyder pey katkı sağlıyor. 

2019 verileri ile Türkiye’nin Ar-Ge karnesini düzenlemek için bu yıl da çalışmalara start veren Turkishtime, bulunduğumuz coğrafyada Ar-Ge kültürünün oluşması için firmaları motive etmeyi sürdürüyor.  Araştırma ile Ar-Ge kültürünün hızla gelişerek tabana yayılacağına duyulan inançla birlikte bu anlayışın, büyüme ve ihracat gücüne de ivme kazandırması bekleniyor.

Geleceği tasarlamak, yenilikçilik bilincinin yaygınlaşmasına ön ayak olmak, rekabetçilik avantajı sağlamak, küresel alanda söz sahibi olmak, nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan kaynağını beslemek, sürdürülebilir ekonomiye ulaşmak vizyonu ile yola çıkılan araştırmada her şeyden öte Türkiye’nin Ar-Ge kültürünün motive edilmesi amaçlanıyor.

Ar-Ge 250 araştırması ince eleyip, sık dokuyor  

Türkiye Ar-Ge 250 araştırması; Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 500 firmaya, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na kayıtlı Ar-Ge merkezi olan firmalara ve Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’yla Ar-Ge datası paylaşan firmalara gönderilen anketlere verilen yanıtlar/datalar ile hazırlanıyor. Anket formunun online ortamda doldurulduğu araştırmada, bu yolla cevap alınamayan firmalar

araştırma konusunda deneyimli çağrı merkezi tarafından aranarak, anketlerin doldurulması sağlanıyor. 

Firmaların 2019 yılında Ar-Ge harcamaları, 2019 yılında yapılan harcama tutarının toplam ciro içindeki payı, 2020 yılı için planlanan Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge personel sayısı, 2019 yılında Ar-Ge merkezlerinde alınan; patent sayısı, faydalı model sayısı, tasarım tescil sayısı, marka sayısı ve 2019 yılı Ar-Ge desteklerinden yararlanma oranı Ar-Ge 250 araştırmasının temel datalarını oluşturacak.

Araştırma sonuçları 45 bin dataya ulaşacak

Türkiye Ar-Ge 250 araştırmasının 2019 yılı değerlendirmesi ve sonuçları, “2020 Yılı Turkishtime Türkiye Ar-Ge 250 Rapor Yayını” olarak yayımlanırken 5 bin VIP adrese (Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 1000 firma YKB, GM, Ar-Ge Müdürleri, TOBB, TÜSİAD, DEİK Yönetim Kurulları, İhracatçı Birlikleri yönetimleri, teknoparkların yönetimleri, üniversite rektörlükleri dahil olmak üzere) özel olarak ulaştırılacak. Araştırma sonuçları aynı zamanda basın aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılacak, ayrıca ekonomi ve iş dünyasının karar vericilerinden oluşan 45 bin tekil dataya ise dijital newsletter yoluyla iletilecek.

Ar-Ge 250 araştırması bu yıl nelere yer verecek?

 • En çok Ar-Ge harcaması yapan ilk 250 firma 
 • En çok Ar-Ge harcaması yapan ikinci 250 firma 
 • Ar-Ge’de çalışan personel sayısına göre ilk 100 firma
 • Ar-Ge merkezinde yürütülen proje sayısına göre ilk 100 firma
 • Ar-Ge merkezinde çalışan lisans ve lisansüstü eğitimli personel sayısına göre ilk 100 firma
 • Ar-Ge merkezinde alınan tasarım tescil sayısına göre ilk 50 firma 
 • Ar-Ge merkezinde alınan patent sayısına göre ilk 50 firma 
 • Ar-Ge merkezinde alınan marka sayısına göre ilk 50 firma
 • Ar-Ge merkezinde alınan faydalı model sayısına göre ilk 50 firma 
 • Türkiye Ar-Ge 250 araştırması sonuç değerlendirmeleri 
 • Türkiye Ar-Ge 250 firmalarından Ar-Ge örnek projeleri 
 • Ar-Ge’de üniversite-sanayi iş birlikleri 
 • Ar-Ge destekleri 
 • Dünyadan yeni Ar-Ge proje örnekleri