ARGE 250


KOBİ'lerin yüzde 47'sinin internet sitesi yok

Barış Soydan

GoDaddy’nin yaptırdığı araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye’deki mikro KOBİ’lerin yüzde 47’sinin halen web sitesi yok. İnternette görünmez durumda olan binlerce mikro KOBİ’nin web sitesi sahibi olmamasının nedeni ise buna zaman ayrılamamaları ya da bir web sitesini gereklilik görmemeleri... Araştırmaya katılan mikro KOBİ’lerin yüzde 27’si bir web sitesi oluşturmaya zamanları olmadığını söylerken, yüzde 22’si işletmelerinin bir web sitesini gerektirecek büyüklükte olmadığına inanıyor. Diğer yandan, katılımcıların yüzde 25’i ise web sitesinin işletmelerine bir katkısı olmayacağını düşünüyor.

GoDaddy EMEA Bölge Başkan Yardımcısı Stefano Maruzzi, anketin sonuçlarını şöyle değerlendiriyor, “Herkesin online olduğunu varsayıyoruz ancak anket sonuçlarımız bunun doğru olmadığını gösteriyor. Örneğin, anketimize katılan mikro KOBİ’lerin yüzde 20’si bir web sitesi oluşturmak yerine Facebook sayfalarını kullanmayı tercih ediyor. Bununla birlikte, Türkiye’deki mikro KOBİ’lerin online olmazlarsa rekabet açısından dezavantajlı bir konumda olacaklarına inandıklarını görüyoruz ve ankete katılanların yüzde 70’i önümüzdeki iki yılda bir web sitesi oluşturacaklarını belirtiyor.”

GoDaddy’nin RedShift Research’e yaptırdığı araştırma kapsamında Haziran-Temmuz 2015’te 4.009 adet işletme (en az 1, en fazla 5 çalışana sahip) ankete katıldı. Türkiye’yle ilgili sonuçlar 502 işletmenin yanıtları doğrultusunda derlendi.