2022 Yılı Ar-Ge Harcamalarına Göre En Büyük 250 Şirket

Ar-Ge 250 anketini doldurmamış borsaya açık firmaların Ar-Ge verileri, firmaların KAP’ta ilan ettikleri finansal tablolardan alınmış olup, şirketler tarafından yapılan açıklamaların MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmemektedir.

Çözüm Ortağı STK ve Kurumlar

Çözüm Ortağı Markalar

Çözüm Ortağı Teknoparklar

AR-GE Yıldızları

Türkiye Ar-Ge 250 Araştırmamıza destek veren tüm çözüm ortaklarımıza Ar-Ge 250 Araştırması yıldızı markalarımıza teşekkür ediyoruz.