AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Bankalar 367,5 milyar TL yapılandırdı

Turkishtime Dergi

Türkiye Bankalar Birliği Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması (FYYÇA) temmuz ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre temmuzda 568 milyon TL’lik yeni anlaşma bağıtlandı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması (FYYÇA) büyük ve küçük ölçekli uygulamalar kapsamında temmuz ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre temmuzda 568 milyon liralık yeni anlaşma bağıtlandı. Temmuzdaki tüm yeni yapılandırma büyük ölçekli firmalarla sağlanırken FYYÇA devreye girdiği Ekim 2019’dan bu yana toplam yeniden yapılandırma 107.1 milyar lira oldu. FYYÇA sonuçlarının yanı sıra TBB üye bankaların FYYÇA kapsamı dışında kendi inisiyatifleriyle yapılandırdıkları kredi miktarının ise Haziran 2022 dönemi itibariyle 367.5 milyar lira olduğunu açıkladı.

Temmuz verilerine göre FYYÇA kapsamında büyük ölçekli 7 firma ile yeniden yapılandırma anlaşması imzalandı. 555 milyon lira borcu yapılandırılan Batı Anadolu'daki imalat sanayi sektöründe gösteren bir firmanın yanı sıra inşaat ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren 6 firmanın da 103 milyon liralık borcu yeniden yapılandırılmış oldu.

341 firma FYYÇA ile yapılandırıldı

TBB verilerine göre, büyük ölçekli ve küçük ölçekli uygulamalar kapsamında toplam 341 firmanın 107.1 milyar TL kredisi yapılandırıldı. Ekim 2019-Temmuz 2022 dönemi içinde FYYÇA uygulamaları kapsamında toplam 551 adet firma kapsama alındı. Kapsama alınan firmalardan 460’ı büyük ölçekli, 91’i küçük ölçekli uygulamalar kapsamına girdi. Kapsama alınan firmalardan 341 firma ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlandı. FYYS bağıtlanan firmalardan 303’ü büyük ölçekli, 38’i küçük ölçekli uygulamalar kapsamında oldu. Ekim 2019-Temmuz 2022 dönemi içinde, 106 milyar 687 milyon TL’si büyük ölçekli, 450 milyon TL’si küçük ölçekli uygulamalar kapsamında olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 107.137 milyon TL olarak hesaplandı.