AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Borsa şirketlerinin kârları yüzde 149 arttı

Turkishtime Dergi

MKK, borsadaki şirketlerin kar ve ciro endeksleri ile finansal oranlarını yayımladı. MKK Kâr Endeksi yıllık yüzde 149,1, MKK Ciro Endeksi yıllık yüzde 90,4 artış gösterdi.

Merkezi Kayıt Kurulu (MKK), Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin finansal verilerini kullanarak hesapladığı MKK Kâr Endeksi, MKK Ciro Endeksi ile finansal oranlarını Veri Analiz Platformu’nda (VAP) yayımladı.

MKK'dan yapılan açıklamaya göre, MKK, borsada işlem gören şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan ettikleri finansal verileri kullanılarak hesapladığı 2022 ilk çeyreğine ait MKK Kâr ve MKK Ciro Endeksleri ile Dönemsel Finansal Oranlar ve 2016-2022 Ortalama Finansal Oranlarını Veri Analiz Platformu VAP’ta yayımladı.

Endeksler; her çeyrek dönem için ilgili çeyrek dönemden geçmişe doğru son bir yıllık kârların/hasılatların toplamı esas alınarak, nominal bazda hesaplandı. Buna göre 2022-3 aylık MKK Kâr Endeksi bir önceki döneme göre yüzde 24,97, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 149,1 artış gösterdi. MKK Ciro Endeksi bir önceki döneme göre yüzde 23,5, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 90,4 artış gösterdi.

6 aylık veriler 5 Eylül'de yayımlanacak

BIST pay piyasalarına yönelik referans olarak kullanılabilecek göstergelerin çeşitlendirilmesine, bireysel yatırımcılara yönelik veri çeşitliliğinin artırılmasına ve ülkenin sermaye piyasalarına ilişkin akademik çalışmaların desteklenmesine yönelik olarak, Dönemsel Finansal Oranlar ve 2016-2022 Ortalama Finansal Oranlar sayfalarında; 30 finansal oran ile varlıklar, yükümlülükler, öz sermaye, dönem kârı ve hasılat kalemlerini bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştıran 5 değişim oranı yer alıyor.

Dönemsel Finansal Oranlar sayfasında; ilgili yıl ve döneme ilişkin finansal tablolarını yayımlamış şirketlere ait oranların aritmetik ortalamaları, 2016-2022 Ortalama Finansal Oranlar sayfasında ise çeyrek dönemler için hesaplanan Dönemsel Finansal Oranların aritmetik ortalamaları hem toplu olarak, hem de sektörel bazda sunuluyor.

2022 yılı 6 aylık finansal rapor verilerini içeren endeksler ve finansal oranların, konsolide finansal raporların KAP’a son gönderim tarihini takip eden 10'uncu iş günü olan 5 Eylül'de ilan edilmesi planlanıyor.