ARGE 250


Türkiye Jeotermal Enerji Üretimini Dünya Bankası’nın Desteği ile Arttıracak

Turkishtime Dergi

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu bugün Türkiye’de yer altındaki ısı kaynaklarından yararlanarak yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi amacıyla Jeotermal Geliştirme Projesine yönelik toplam 300 milyon ABD$ tutarındaki IBRD kredilerini onayladı. Krediler, daha önce sağlanan toplam 250 milyon ABD$ tutarındaki iki başlangıç kredisinin devamı niteliğinde İlave Krediler olarak sağlanmıştır.  Jeotermal Geliştirme Projesine yönelik IBRD kredilerini tamamlayıcı olarak, Temiz teknoloji Fonu’ndan (CTF) 39,8 milyon ABD$ tutarında bir hibe ve Enerji Sektörü Yönetim Yardım Programı’ndan (ESMAP) 0,35 milyon ABD $ tutarında bir hibe sağlanmıştır. 

Türkiye’de yenilenebilir enerji sektörü son on yıllarda hızlı bir şekilde büyümektedir ve elektrik üreten türbinleri çalıştırmak için yer altından elde edilen ısıyı kullanan jeotermal santraller ekonomik büyümeyi sürüklemek ve refah düzeyini yükseltmek için gerekli olan baz yük gücü sağlayabilmektedir. Kredileri ve hibeleri bir araya getiren Dünya Bankası finansman paketi, Jeotermal Geliştirme Projesinin, bir Risk Paylaşım Mekanizması (RSM) yoluyla yatırımcıların risklerini azaltarak ve Kaynak Geliştirme Kredi İmkanı yoluyla uzun vadeli finansmana erişimi sağlayarak Türkiye’de özel sektörün jeotermal enerji geliştirme yatımlarını arttırmasına olanak tanımaktadır. Yenilikçi Risk Paylaşım Mekanizması sadece halihazırda oldukça geliştirilmiş olan Menderes ve Gediz grabenlerinde değil aynı zamanda daha az gelişmiş jeotermal bölgelerinde kullanılabilir jeotermal kaynaklarının araştırılmasına ve bunların mevcudiyetinin kanıtlanmasına yönelik teşvikleri arttırmaktadır.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame kredinin onaylanması vesilesiyle yaptığı açıklamada şunları belirtti:“Dünya Bankası enerji alanındaki dönüşüm çabalarında ve özellikle de jeotermal enerji kapasitesinin arttırılması konusunda Türkiye Hükümeti ile ortak çalışmalar yapmaktan memnuniyet duymaktadır. Türkiye’de enerji güvenliğinin sağlanması ve iklim değişikliğinin azaltılması bakımından yenilenebilir enerji üretiminin arttırılması kritik önem taşımaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin enerji dönüşüm sürecinde iklim dostu yatırımların ülkeye çekilmesi de büyük önem taşımaktadır”.

IBRD ilave finansmanı elektrik üretimini, kapasite sondajlarını, buhar sahası geliştirme çalışmalarını ve jeotermal doğrudan kullanım uygulamalarını finanse etmek için kullanılacaktır. Ana projeden çıkarılan derslere ve çok geniş bir yelpazeye yayılan paydaşlardan gelen geri bildirimlere uygun olarak, adil ve sürdürülebilir bir kalkınma sağlayabilmek için çevresel ve sosyal yönetim sistemlerinin güçlendirilmesine azami dikkat gösterilecektir. 

Proje Ekibi  Liderleri Almudena Mateos Merino, Ayse Yasemin Örücü ve Manuel Berlengiero yaptıkları ortak açıklamada şunları vurguladılar: “Bu iki kredinin eklenmesi ile birlikte,  Jeotermal Geliştirme Projesinin toplam 380 MW’ın üzerinde yeni jeotermal enerji kapasitesini finanse etmesi, yaklaşık 555 milyon ABD$ tutarında özel sermayeyi harekete geçirmesi ve jeotermal projelerinin toplam ömrü boyunca yaklaşık 30 milyon ton CO2 emisyonunun önlenmesi yoluyla Türkiye’nin iklim taahhütlerinin yerine getirmesine katkıda bulunması beklenmektedir. Ayrıca, sağlanan bu yeni finansman jeotermal kaynaklarının doğrudan kullanımlarının geliştirilmesini de destekleyecek ve böylelikle jeotermal kaynaklara yakın topluluklarda yerel kalkınmaya katkıda bulunacaktır.”