ARGE 250


İşverene 'üç aylık destek' komisyondan geçti

Turkishtime Dergi

Nisan sonuna kadar yeni işe alımlarda 3 ay süreyle prim, vergi, ücret desteği de sağlayacak teklif komisyondan geçti.

Mevcut çalışana ilave olarak 1 Şubat-30 Nisan arasında işe alınan sigortalılar için üç ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği de sağlayacak kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu" kapsamında düzenlemeler içeren üç maddenin teklif metninden çıkarılması dolayısıyla, teklifin adı, "Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" olarak değiştirildi.

Söz konusu maddelere göre, 2018 yılı içinde iş yerinden bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 1 Şubat-30 Nisan arasında işe alınan sigortalılar için üç ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak.

Teklife göre taşeron işçiye ödenen kıdem tazminatının 11 Eylül 2014'ten sonraki kısmı için kamu kurum ve kuruluşları tarafından taşeron şirkete gönderilen davalar hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilecek.

Kanun teklife göre, engellilere evde bakım hizmeti desteği için hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden az olması şartı kapsamında yapılan hesaplamaya bayram ikramiyeleri dahil edilmeyecek.

Teklife göre basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranı da sıfırlanacak. İstisna had sınırı ise bu istisnanın uygulanmasında geçerli olmayacak.

Teklifle, tarımsal üretime devam etmeleri şartıyla; Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından 2018 sonu itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılanlar ile borçları çeşitli afetler nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında ertelenmiş olan borçlular, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar banka/kooperatife başvuruda bulunarak tarımsal kredi borçlarını yapılandırabilecek.

Öte yandan teklife göre, cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazlarının, özel tüketim vergisi oranlarını indirmeye, yüzde 50'ye kadar artırmaya ve oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirmeye, dört katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Bu cihazlarda ÖTV matrahı 1,200 TL'yi aşmayanlar, ÖTV matrahı 1,200 TL'yi aşıp, 2, 400 TL'yi aşmayanların vergi oranı yüzde 25 olacak.