ARGE 250


Türev işlemler şeffaflaşıyor

Turkishtime Dergi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tezgahüstü türev işlemlerin şeffaflaştırılması ve risklerin izlenmesi amacıyla bu işlemler hakkında verilerin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından toplanacağını ve gerekli düzenlemelerin hızla yapılacağını belirtti.

SPK'nın internet sitesinde yer alan açıklamada Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında MKK'da toplanacak olan tezgahüstü türev işlemlere ilişkin veriler hakkında SPK eşgüdümünde yürütülen çalışmaların "büyük ölçüde" tamamlandığı ifade edilerek verilerek tüm düzenleyici ve denetleyici kurumların ortak erişimine açılacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifade kullanıldı:

"Söz konusu çalışmalar kapsamında gerekli bilgi işlem alt yapısı tamamlanana kadar tezgahüstü piyasalardaki işlemlerin raporlanmasının, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve ilgili kurumların da görüşleri alınarak oluşturulacak format çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu’na yapılması ivedilikle sağlanacaktır" denildi.