ARGE 250


Geleceğe Yön Verecek Buluşlar ⋯ ODTÜ’nün AR-GE çalışmalarında ilham veren adımlar

Turkishtime Dergi

FLAMENCO

Tamamen Vücuda Gömülü, Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler (MEMS) Tabanlı, Kendi Kendini Yöneten Koklear İmplant

Derin sağırlığın çoğunluğunu temsil eden sinirsel tip işitme kaybı ileri seviyede olan kişilerde işitmeyi sağlamak için bir elektrot aracılığıyla tüm işitme organlarını by-pass ederek işitme sinirini doğrudan uyaran koklear implantlar 40 yılı aşkın süredir kullanılıyor. Ancak, mevcut sistemler; sık batarya değişimi, dış parçaların hasar görmesi ve estetik kaygılar sebebiyle kullanıcıların hayatlarını olumsuz etkiliyor. ODTÜ bünyesinde çalışmaları yapılan, bilimsel mükemmeliyet odaklı bir hibe olan ve dünyadaki en başarılı araştırmacıları fonlamayı hedefleyen ERC Güçlendirme Desteği tarafından desteklenen FLAMENCO projesi kapsamında geliştirilen ve tümü vücut içinde olacak ‘tamamen implante edilebilir koklear implant’ sistemi ile bu olumsuz etkilerin önüne geçilmesi planlanıyor.

FLAMENCO projesinin Ar-Ge sürecinde, Mikro Elektromekanik Sistem (MEMS) tabanlı ses sensörleri ve enerji toplayıcıları geliştirilmiştir. Bu çalışmalarda elde edilen bulgular, MEMS ses sensörünün, ticari sistemlerin aksine, güç harcamadan ses filtrelemeyi gerçekleştirdiğini ve kanallara ayrılan bu sesin konuşma anlaşılabilirliğinin korunduğunu gösteriyor. Ses işlemlemesi, güç aktarımı ve veri aktarımı için tasarlanıp üretilen entegre arayüz devreleri ile sistemin haftada bir kez kablosuz şekilde şarj edilerek kullanılabileceği gösterilirken sistemin başarılı bir şekilde koklea sinirlerini uyarabildiği görülüyor. Bu bulgular ışığında, FLAMENCO koklear implant sistemlerinin tamamen implante edilebilir olduğu gösterilmiş ve koklear implant tasarımında yeni bir çağ başlamıştır.

TÜBİTAK DESTEKLİ GÜMÜŞ NANOTELLİ ISITICILAR PROJESİ

ODTÜ Nanomalzemeler ve Cihazlar Laboratuvarı’nda farklı tür ve özellikteki nanomalzemelerin geniş ölçekli üretimi ve bu nanomalzemelerin opto-elektronik cihazlardaki uygulamaları araştırılmaktadır. Gümüş Nanoteller de bu nanomalzemelerden birisidir. Bu projedeki amaç, gümüş nanoteller ile düşük güç tüketimli, esnek ve şeffaf ısıtıcıların geliştirilmesi. Araştırmalar sırasında kumaşlara kaplanmış gümüş nanotellerin uygulanan voltaj altında oldukça verimli şekilde ısıtıcı olarak çalıştığını belirleyen ODTÜ’lü araştırmacılar, söz konusu teknoloji için hem yurt içi hem de yurt dışı patent başvurularını (ABD, Avrupa, Avrasya) da yaptı. Çalışmalar sonrasında gümüş nanotellerin kaplandıkları kumaşların esneklik ve nefes alma özelliklerini olumsuz yönde etkilemediği görülürken bu özellikleri sayesinde gümüş nanotel kaplı kumaşların giyilebilir ısıtıcılarda ve akıllı tekstil ürünlerinde kullanılabileceği öngörüldü. ODTÜ-TTO desteği ve üniversite-sanayi iş birliği faaliyetleriyle bu teknolojinin ürüne dönüşme süreci başlatıldı. 

ODTÜ’nün Yenilenebilir Enerji Alanındaki Güncel Uluslararası Projelerine örnekler

ODTÜ, özellikle rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi başta olmak üzere, yenilenebilir enerji alanında çalışmalar yapan akademik bölümleri ve araştırma merkezleri (Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi-RÜZGEM ve Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi-GÜNAM) ile son yıllarda uluslararası iş birlikleri sayısını artırmakta ve halen araştırma projeleri yürütmektedir. Bu projelerden bazıları:

WindFlag

“Türkiye’de Denizüstü Rüzgar Türbin Çiftliklerinin Büyük Ölçekli Entegrasyonu” (Türkiye-Danimarka iş birliği projesi) 

HYBRID-FLOAT

“Türkiye için yüzer hibrit yenilenebilir enerji sistemleri” (Türkiye-Birleşik Krallık iş birliği projesi) 

FloSoWer

“Çok Amaçlı Yüzer Güneş Enerjisi Santrali” (Türkiye-İran iş birliği projesi) 

Bu projeler ile ülkemizde çevre dostu, sürdürülebilir, yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliğinin ortaya konması ve pilot projelerin gerçekleştirilebilmesine yönelik gerekli bilgi birikimi oluşturulması, yetiştirilecek genç araştırmacılar ile insan kaynağı geliştirilmesi ve sektörel altyapı hazırlığına yönelik yol haritası ortaya konması planlanıyor.