ARGE 250


1 CEO, 13 yeni mezun kadar maaş alıyor

Ersin Kaplan

Dünyanın önde gelen danışmanlık şirketi Towers Watson’ın ücret araştırmaları raporları iş dünyasındaki dengelere dair pek çok bulgu sunuyor. Raporun son on yılı kapsayan sonuçları değerlendirildiğinde Türkiye’de enflasyon ile ücret artış oranı arasındaki bağlantının zayıfladığı vurgulanıyor. Bunun yanı sıra farklı kademelerde çalışanlar arasındaki maaş farkı da dikkat çekiyor.

Türkiye ile karşılaştırıldığında Avrupa’nın pek çok ülkesinde yeni işe başlayan bir profesyonelin ücreti ile üst düzey yönetici arasında daha düşük farklılıklar görülüyor. Türkiye’de bir kademeden diğerine geçen çalışanların maaşlarında ortalama yüzde 27 artış oluyor. Farklı sektörlerdeki veriler analiz edildiğinde, üniversiteden yeni mezun olarak iş hayatına atılan bir profesyonelin başlangıç maaşı ile şirket CEO’larının ücreti arasında 13 katlık bir fark gözlemleniyor. Yeni mezunlar ile en üst düzey yöneticiler arasında Türkiye’de ortaya çıkan bu uçurum Avrupa ülkelerinde mevcut değil. Avrupa’da en alt kademedeki çalışan ile en üst seviye arasında 4 ila 6 kat arasında farklılıklar gözlemleniyor.

Maaşlar ve alım gücü farklılığı ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor

Ülkemizde yeni üniversite mezunu bir profesyonel ile orta kademe yöneticilerin maaşları arasında ise 2,9 katlık bir fark bulunurken, İsviçre ve Norveç’te bu fark 1,7, Almanya’da 1,9, Fransa’da 2,1, İtalya’da 2,6 ve Birleşik Krallık’ta 2,7 kat olarak gerçekleşiyor. Towers Watson’ın araştırması her ülkedeki vergi yükümlülüklerini ve yaşam maliyetlerini de göz önüne alarak farklı kademelerden çalışanların maaşlarının alım güçleri arasındaki farklılıkları da ortaya koyuyor. Verilere göre, bir yeni mezun ile orta seviye bir profesyonelin alım güçleri arasında İsviçre’deki fark 1,6, Almanya’daki 1,7, Fransa’daki 2, Birleşik Krallık’taki 1,9 ve İtalya’daki ise 2’ye iniyor. Türkiye’de alım gücü oranlarına bakıldığında bu iki seviye çalışan arasındaki fark 2,8’de kalıyor.