Turkishtime AR-GE 250


100 günlük eylem planı açıklandı!

Turkishtime Dergi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını kamuoyuna açıkladı. İlk 100 günde tamamlanacak proje sayısının binin üzerinde olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bunlardan daha önemli ve öncelikli gördüğümüz 400'üne programda yer verdik. Yaklaşık 46 milyar liralık bütçeyle hayata geçirilecek 400 proje, adeta yeni dönemin ateşleyici gücü olacaktır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan her bir bakanlık ve başkanlığa ait programın dikkat çekici ve ağırlıklı olarak iş ortamıyla ilgili olanlarından bazıları şöyle:

CUMHURBAŞKANLIĞI

İlga edilen kanunların Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile düzenlenmesi tamamlanacak

Yeni Kurulan Başkanlıkların, ofislerin ve politika kurullarının işler hale getirilecek

Ağustos ayı sonunda ekonominin yol haritasını içeren Orta Vadeli Program (OVP) tamamlanarak ilan edilecek

Bakanlıklar ve kurumların 2019-2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması

Hükümet icraatlarının stratejik planlar çerçevesinde 81 il bazında ayrı ayrı takip ve izlenmesi için atlayıp kurulacak

ADALET BAKANLIĞI

Yargıda hedef süre uygulamasına geçilecek, her bir davanın ne kadar sürede bitirileceğine yönelik hedefler verilecek.

Asılsız mesnetsiz ihbarlarla insanların mağdur edilmesi önlenecek Lekelenmeme Hakkı korunacak

Anayasa Mahkemesi bünyesindeki davaların Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan İnsan Hakları Tazminat Komisyonuna devredilmesi

Arabuluculuk ve uzlaşma uygulamalarının etkinleştirilmesi 45 bin hukuk uyuşmazlığı 40 bin ceza uyuşmazlığının mahkemeye gitmeden çözülmesi

Çocuklara karşı cinsel istismar suçuyla mücadelede cezaların caydırıcılığının artırılacak

Hayvanlara karşı işlenen öldürme ve eziyet fiillerine karşı caydırıcılığın artırılacak

Nafaka ödeme sisteminin adil bir hale getirilmesi

ÇALIŞMA, SOSYAL HİZMETLER VE AİLE BAKANLIĞI

Emekli aylıklarının en az 1000 TL’ye tamamlanacak

Nitelikli işgücü yetiştirilmesi için eğitim programına dahil olan kişi sayısının 375 bine yükseltilecek

Hak kazanma şartlarının esnetilerek 12 bin 500 kişinin daha işsizlik ödeneğinden faydalanması

Sosyal çalışma programlarına 100 bin genç alınacak

Bağ-Kur sigortalıların prim ödemesi kolaylaştırılacak

Bilişim sektöründe Mesleki Eğitimde Kupon Sistemi hayata geçirilecek

İstihdam artırılması için işverenlere 5,25 milyar teşvik ödemesi yapılacak

Kadın, genç ve engellilerin daha fazla istihdama katılması için 1 milyar 84 milyon ilave destek verilecek

Genel sendikalaşma oranı yüzde 20,8'den yüzde 21,3'e yükseltilecek

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Kanal İstanbul projesi kapsamında taşınmaz devri ve planlama çalışmaları tamamlanacak

Kentsel dönüşüm kapsamında 16 bin adetlik paketin temeli atılacak, 18 bin 750 konut için dönüşüm projesi başlayacak

20 ilde kamu kurumlarına tahsisli atıl durumdaki Hazine taşınmazı ekonomiye kazandırılacak.

Emlak bankasının tekrar faaliyete geçirilmesine yönelik teknik ve idari altyapı tamamlanacak.

Hazineye ait taşınmazlar ekonomiye kazandırmak için uygulayıcı kuruluşlara alınacak

6 bin km bisiklet yolu yapılacak

Çiftçiler tarafından kullanılan tarım arazilerinin sahiplerine doğrudan ve uygun bedellerle kiralanması yapılacak

İmar rejimi değiştirilecek

Planlı sanayi yatırımlarının alanları oluşturulacak

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

PKK-PYD, FETÖ yurt dışı finansman kaynakları kesilecek

Suriye'de siyasi çözüm çabaları yoğunlaştırılacak

ABD ve NATO ile siyasi, güvenlik ve ekonomik menfaatlerimiz temelinde gündem maddeleri tamamlanacak

ENERJİ BAKANLIĞI

Doğalgaza erişim 66 milyon kişi olacak

Akdeniz'de 1 derin, 1 sığ deniz sondajına başlanacak

Üretim yapılmayan kömür sahaları özel sektöre devredilecek.

İkinci bir derin deniz sondaj gemisi alınacak

Eskişehir Alpu'da 1000 MW kurulu gücünde termik santral kurulması için ihaleye çıkılacak

Kaya ve kömür gazı potansiyeli belirlenecek

EPİAŞ bünyesinde testleri yapılan doğal gaz ticaret platformu uygulamaya girecek

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Öğrenci yurtları için 75 bin ilave yatak sağlanacak.

9 yeni stat yapımı için ihale işlemlerine başlanacak

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Kamu idarelerinin harcamalarını gözden geçirmesini ve bu şekilde tasarruf artırılmasını sağlayacak yöntem belirlenecek

Kamu kurumlarının mali kaynaklarının yönetimi tek elde toplanarak uzun vadede yıllık 3-4 milyar TL gelir elde edilecek

Dış borçlanmada Çin piyasasına açılım yapılacak, Panda Piyasasından borçlanma işlemi gerçekleştirilecek

Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılacak.

Faizsiz finans altyapısı güçlendirilecek.

E-ihale yaygınlaştırılarak ihale sürçlerinde bürokrasi azaltılacak, iş ve işlem maliyetleri düşürülecek

Sağlık hizmetlerine ilişkin alımlar DMO tarafından elektronik ortamda yapılacak

İnternet Vergi Dairesindeki işlemler 45'e yükseltilecek

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Suriyeli misafirlerin kayıt altına alınması sürdürülecek ve bilgileri alınan kişi sayısı 2 milyon 133 bine yükseltilecek

Türkiye'deki eğitimli ve mesleki niteliği yüksek yabancı yatırımcılar vatandaşlığa alınacak

47 bin 773 güvenlik personeli alınacak

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

İstanbul AKM yapım ihalesi sonuçlandırılacak

Turizm yatırımları için yatırım alanları geliştirilecek

Kuleli Askeri Lisesi Rölöve Projeleri tamamlanacak

30 kütüphane, Millet Kıraathanesine dönüştürülecek

Çin'den turist sayısını artırmak için eylem planı hazırlanacak

Göbeklitepe ziyarete açılacak

İstanbul için Tourİst ve İstanbul Kart adı verilen sistemler devreye alınacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Ülkenin stratejik kurumlarında istihdam edilmek üzere yurt dışına 500 öğrenci gönderilecek

Profesyonel eğitim yöneticiliği sistemine geçilecek

Yabancı dil eğitim modeli değiştirilecek

Mesleki eğitim yeniden şekillendirilecek

Ölçme ve değerlendirme sistemi (sınavlar) öğrencileri daha iyi ölçecek şekilde yapılandırılacak

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

E-devlet üzerinden öğrenimi devam eden gençlerin askerlik erteleme işlemi yapılabilecek

27 Eylül'de 3. ADA sınıfı korvet Burgazada teslim edilecek

1,6 milyon metrekare mayınlı alan temizlenecek

Somali, Mali ve Lübnan'a askeri yardım yapılacak

Yurt dışında yaşayan ve 38 yaşına kadar askerliğe müracaat edememiş kişilere dövizle askerlik imkanı verilecek

İlk HÜRKUŞ eğitim uçağı teslim edilecek

Harita görüntü sistemi olan HGM-KÜRE ve HGM Atlas uygulamaya girecek

SAĞLIK BAKANLIĞI

Özellikli sağlık hizmetleri ulaşılabilirliği artırılacak

Sağlık turizminde Türkiye marka haline getirilecek

Sık tüketilen malzeme alımları kolaylaştırılacak

Aşıda yerlileşme için çalışmalar sürecek

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

KOBİ'lere 1 milyar 225 milyon TL destek sağlanacak

Yüksek Teknoloji Destek Programı açıklanacak

Türkiye Uzay Ajansı kurulacak

Türkiye bilişim alanındaki en büyük tematik teknoparkı olan Bilişim Vadisi 1. ve 2. etapları tamamlanacak

AR-GE merkezlerinin sayısı 1000'e, Tasarım Merkezi sayısı 275'e çıkacak

Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi master planı tamamlanacak

Karasu münferit yatırım yerinde savunma sanayii tesislerine yönelik 222 hektar alan üzerinde üretim tesisleri temeli atılacak

Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinde yer tahsisi yapılacak

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Kırsal kalkınmaya 710 milyon destek sağlanacak

8 bin 300 hektar alan sulamaya açılacak.

39 bin 133 hektar alanda arazi toplulaştırma yapılacak

Ergene nehri su kalitesinin artırılması sağlanacak

Uzun süreli kiralama ile lisanslı depo kapasitesi 500 bin ton ilave kapasiteye ulaştırılacak

Sudan'da 780 bin 500 hektar tarım arazisi Türk girişimcilerin yatırımına açılacak

Tarıma Dayalı OSB sayısı 8'e çıkarılacak.

TİCARET BAKANLIĞI

Dış Pazara giriş stratejileri hazırlanacak

Türkiye Ticaret Merkezi sayısı 5'ten 35'e çıkarılması için şehirler belirlenecek

Piyasa Gözetimi ve Denetimi sisteminin etkisinin artırılması için mevzuat hazırlanacak

Rekabet Kurumunun işlevselliği artırılacak

Birleşik Krallık ile ekonomik ilişkiler BREXİT sonrası dikkate alınarak güçlendirilecek

İstanbul'a büyük bir fuar merkezi kurulması için fizibilite başlanacak.

Ürün ihtisas borsaları geliştirilecek

Taşınır rehni etkinliğinin artırılması sağlanacak

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

İstanbul yeni Havalimanı 1. fazı hizmete açılacak

Kanal İstanbul Etüt Proje işinin tamamlanması

3 Katlı büyük İstanbul Tüneli Projesi ihaleye çıkılacak

e-Devlet'te sunulan hizmetler 3500'e çıkacak

246 km uzunluğunda 2 otoyol projesi ihalesine çıkılacak

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Dini istismar eden terör örgütleriyle mücadele etmek için farkındalık çalışmaları yapılacak

Yabancılara yönelik dini ve hayri hizmetler yürütülecek

Yurt dışında Kur'an kursu açılacak, uluslararası imam hatip lisesi, lisans düzeyi eğitim için Türkiye'ye getirilecek öğrenci sayısı 900'a çıkarılacak

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi büyütülecek

Uydu fırlatma projesi ikinci fazında sözleşme imzalanacak

30 cm altı çözünürlüklü gözlem uydusu projesi başlatılacak

Çoklu mini uydu geliştirme projesinde fizibilite yapılacak

Hafif, orta ve ağır olmak üzere 3 farklı sınıfta insansız kara araçları geliştirme projesi başlatılacak

250 adet ALTAY tankı üretimi için sözleşme imzalanacak

ALTAY motor ve güç aktarım sistemleri üretimi için sözleşme takvimi başlatılacak

Bayrakta İHA sayısı 58'e çıkarılacak.

Taarruz İHA (AKINCI) projesi kapsamında 1,5 ton yük taşıyabilen SİHA ön tasarımı tamamlanacak

Uzun menzilli bölge hava füze savunma projesinde ilk aşama tamamlanacak

Yerli baz istasyonu sayısı 489'a çıkarılacak

Mikro uydu fırlatma için teknoloji geliştirme projesi başlatılacak

Silahlı HÜRKUŞ üretimi için yüklenici belirlenecek

Vakıf şirketleri ile MSB bağlısı kurumlar ve TÜBİTAK enstitülerinin dahil olacağı bir ekosistem platformu kurulacak

Savunma Sanayii Zirvesi yapılacak