ARGE 250


2013’te de temkinli olmaya devam

Turkishtime Dergi

Deloitte Türkiye Ekonomi Danışmanı Dr. Murat Üçer tarafından hazırlanan, “Ekonomik Görünüm: ‘Olumlu Ayrışma’ Geçici mi, Kalıcı mı Olacak?” raporu, gerek küresel ekonomide gerekse Türkiye ekonomisi tarafında risk ve belirsizliklerin devam ettiğini vurguluyor.
Raporda özellikle Euro Bölgesi (EB) odaklı sorunların, son aylardaki bazı olumlu gelişmelere rağmen global büyüme açısından en önemli riski oluşturduğu belirtiliyor. Avrupa dışında da büyüme görünümünün güçlü olmadığı aktarılan raporda, ‘BRIC’ (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) ülkelerinde büyümenin son dönemde belirgin bir şekilde zayıfladığı, ABD ekonomisinin de genelde zayıf sinyaller vermeye devam ettiği söyleniyor.

Bu çerçevede, IMF’nin 2013 için hem küresel ölçekte hem de gelişmiş ekonomiler ve gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde büyüme tahminlerini 0,2 puan düşürdüğü ve küresel büyümenin %3,9 olarak tahmin edildiği aktarılan raporda, ayrıca IMF’nin, bu revize tahminlerin gerek Euro Bölgesi’nde gerekse dünya ekonomisi genelinde doğru politika tedbirlerinin zamanında alınacağı varsayımına dayandığını vurguladığı belirtiliyor.

Türkiye ayrışsa da hala kırılgan yapıda

Raporda, son aylarda Türkiye’nin bu kırılgan ortam içinden birçok faktör nedeniyle ayrıştığı vurgulanıyor. Bu faktörler arasında;

• Euro Bölgesi’nin dağılma riskinin halen çok yüksek algılanmaması,
• Gerektiğinde ABD, Avrupa ve Çin merkez bankalarından ek önlemlerin devreye sokulacağı beklentisi,
• Petrol fiyatlarında Nisan’a göre yumuşama ve
• Türkiye’nin kendi “yeniden-dengelenme/dezenflasyon dinamiği yer alıyor.

Ancak yine de Türkiye ekonomisinin kırılganlıklarının devam ettiği belirtilen raporda, hem cari açık hem de enflasyonun halen oldukça yüksek seyrettiği söyleniyor.
2013 yılının birçok belirsizliği de beraberinde getirdiği, küresel boyutta devam eden ekonomik ve jeopolitik sorunların yanında, Türkiye’de de siyasi gündemin yoğunlaştığı bir yıl olacağı, bu nedenle de büyümenin yaklaşık %3 düzeylerinde seyrederken cari açığın 2012 seviyelerinde devam edeceği, raporda aktarılan öngörüler arasında yer alıyor.