ARGE 250


ABD memnun, Çin tedirgin

Çelik Ören

Son zamanlarda Amerika Birleşik Devletler topraklarında çok büyük oranda bulunan kaya gazı, Amerikan enerji piyasasısını şimdiden büyük oranda etkilemeye başladı. Yaşanan kaya gazı devrimi Amerika’daki doğal gaz fiyatları ve ham petrol fiyatlarını aşağıya çekerken, ABD'nin uluslararası piyasalarda sanayi konusunda rekabet edebilirlik seviyesini yukarıya çekti. Dahası Amerikan Merkez Bankası (FED) bu gelişmelerle uyumlu olarak yaptığı açıklamasında ABD ekonomisinin genel gidişatının bu hadiseyle beraber giderek normalleşebileceğini belirtti. Fakat dünya ekonomisinin giderek belirginleşen ve ilerde yeni bir krizin habercisi olan problemleri olduğu aşikar. Örneğin, toplam talebin yetersiz artışı ve çok yüksek enerji fiyatları bu sorunlardan sadece ikisi. Bu problemleri çözebilmek , ne var ki, yaratmak kadar basit değil. Bu sorunları çözme yolu ise direkt daha fazla tüketici bulmak ve onların giderek artan üretim fazlasını tüketmekten geçiyor. Ne var ki şu an FED dünya piyasalarından daha çok kendi “Sıfır Faiz Oranı Politika”sı ile meşgul ve bu bir süre daha böyle olacak gibi gözüküyor

Çin'de alarm
Amerika bu politikayla meşgul olurken, Çin ise kendi modernizasyonunu sağlayarak hızla gelişen ekonomisinin hızını biraz daha artırma peşinde. Bilindiği üzere dünyadaki metaların büyük oranda arzı Çin ve diğer gelişen ekonomilere bağlı. Ancak gelişen ekonomiler arasında giderek azalan mal alım ve satımı, petrol fiyatlarının çok fazla yükselmesine ve piyasalar üzerinde olumsuz bir etki oluşturmasına neden oluyor. Piyasalara olumsuz yansıyan bu süreç, ABD içinse tam tersi yönde işliyor. Amerika petrolü yaşanan bu durumlara rağmen hala en ucuza alan devlet ve karşısında sadece güçlü para birimi sayesinde Çin dayanabiliyor. Fakat eğer bu durum devam ederse Çin ve dolayısıyla meta piyasaları büyük yara alacak.