ARGE 250


AB'den sosyal projelere para yağdı

Samet Öztürk

2002-2012 yılları arasında sosyal içerikli konularda uygulanan 58 farklı AB hibe programları kapsamında sivil toplum kuruluşları tarafından geliştirilen 3 bin 93 projeye 386 milyon 667 bin 961 lira finansman sağlandı.

Avrupa Birliği Bakanlığı verilerine göre, 2002-2012 yılları arasında AB Hibe Programları kapsamında sosyal içerikli olmak üzere, odalar, il özel idareleri, dernekler, vakıflar, belediyeler, kooperatifler, üniversiteler, sendikalar, köye hizmet götürme birlikleri gibi sivil toplum kuruluşlarınca geliştirilen projelere 58 farklı alanda hibe uygulandı.

Söz konusu hibe programları kapsamında toplam 3 bin 93 adet projeye 386 milyon 667 bin 961 liralık bütçe tahsis edildi.