Turkishtime AR-GE 250


Akbank iştirak oranını yüzde 20 düşürdü

Zehra Tike

Citigroup, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan aldığı gerekli ön izin sonrası, sahibi olduğu Akbank hisselerinin yaklaşık yüzde 10.1'i oranındaki bölümünü hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile dün akşam itibarı ile piyasada satmıştır. Yapılan işlemin niteliği gereği talep toplama piyasaların kapalı olduğu saatlerde yapılmıştır.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer; “Bu işlem, yaklaşık 1.15 milyar USD tutarındaki büyüklüğüyle Türkiye’de şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük çaplı hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile yapılan satıştır. Bu işlem aynı zamanda bölgemizde 2008’den beri gerçekleşen özelleştirme dışı en büyük ikinci işlemdir. Akbank hisseleri ağırlıklı olarak uzun vadeli yatırım yapan büyük yabancı yatırım fonları, emeklilik fonları ve benzer nitelikli yatırımcılar tarafından alınmıştır. Bu büyüklükteki bir işlemin bir gecede gerçekleştirilmiş olması yatırımcıların Türkiye’ye ve Akbank’a duyduğu güven ve Akbank’ın başarılı finansal sonuçlarından pay alma isteğini göstermektedir” dedi.

Citigroup tarafından arz edilen hisse miktarının 1,6 katı ile 2 milyar USD’nin üstünde talep geldiği öğrenilmiştir. Bu işlem tamamlandığında Akbank hissesinin halka açıklık oranı %31’den %42 seviyesine çıkacaktır. Bu sonuç Akbank hisselerinin piyasadaki ağırlığı ve likiditesini daha da artıracaktır.

Yapılan işlem ile Citigroup'un Akbank’taki dolaylı ortaklık payı yaklaşık %9.9'a düşmüştür. Taraflar arasında imzalanan bir sözleşme ile Citigroup söz konusu yüzde 9.9 oranında hissesini 3 yıl süre boyunca üçüncü kişilere satamayacaktır. Bu çerçevede, her ne kadar Hissedarlar Sözleşmesi uyarınca, satış sonrasında Akbank Yönetim Kurulu’nda Citigroup’un bir üyesinin bulunması ve Citibank A.Ş. Yönetim Kurulu’nda Sabancı Holding’in bir üyesinin bulunmasına ilişkin hükümler geçersiz kalacaksa da, tarafların süregelen ortaklık ve işbirliklerinin devam etmesi hususundaki istek ve niyetlerinin bir göstergesi olarak Akbank ve Citibank A.Ş. yönetim kurullarının her birine Sabancı Holding ile Citigroup tarafından mutabık kalınacak adaylar arasından birer üye seçilmesi ve çeşitli konularda stratejik işbirliklerinin devamı yönünde görüşbirliğine varılmıştır.