Turkishtime AR-GE 250


Akbank’tan aile şirketlerinin kurumsallaşmasına ilk adım desteği

Elif Akın

Akbank için şirketlerde kurumsallaşma devamlılık açısından büyük önem taşıyor. Akbank KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, "Bazı aile şirketlerinin devam edememesinin nedenlerinin başında, nesilden nesile geçiş planının ve tanımlanmış bir sürecin olmaması geliyor. Aile şirketlerinde şirket içi kuralların yanısıra doğal olarak duygular da devreye giriyor. Duyguların yoğun olduğu bu ortamda şirketlerin gelecek nesillere sağlıklı olarak devam etmesi için kurumsallaşması şart. Oysaki dünyada ve Türkiye’de kurulan bu tip firmaların çoğu geleceğe ilişkin planlama yapmayan, günün şartlarına göre gelişen ve zamanla aile üyelerinin daha fazla katıldığı bir yapıda. Ancak uzun vadede aile içi anlaşmazlıklar, profesyonellerin bu şirketlerde yaşadığı zorluklar gibi birçok sorun nedeniyle büyüme ve finansal başarı sürdürülemiyor. Firma sahipleri şirket içi sorunlarla uğraşırken bir yandan da rekabetle başa çıkmak zorunda kalıyorlar. Yıllarca alın teri ile çalışıp büyük bir özveriyle devem ettirdikleri şirketleri işte bu ortamda yok olma noktasına gelebiliyor” diyor.

Aile şirketleri hayatta kalamıyor 

Aile şirketlerine yönelik yapılan araştırmalarda çok çarpıcı sonuçlar görüyoruz. Türkiye’de şirketlerin %80’i 5.yılına, %96’sı 10. yılına ulaşamıyor. Sisteme kayıtlı şirketlerin %95’i, KOBİ’lerin ise %98,8’i aile şirketi. Aile şirketlerinin %80’i ailevi konularda alınan kararlar, %20’si ticari konularda alınan kararlar nedeniyle yok oluyor. Akbank da bu gerçeklerden hareketle, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi, EDU’nun kapısını çaldı. EDU ile “Akbank Aile Şirketleri Akademisi”ni hayata geçirdiler. Akademinin ilk döneminde sertifika almaya hak kazanan 30 aile şirketinin yöneticisi ya da ortağı, günümüzün yoğun rekabet koşullarında nasıl ayakta kalınabileceğini ve şirketlerinin gelecek kuşaklara nasıl aktarılabileceğini uygulamalı olarak gördüler.

Sabancı ile aileden geleceğe

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU Direktörü Dr. Cüneyt Evirgen, “Biz Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi, EDU olarak gelişimin bir yolculuk olduğuna inanıyoruz. Aile şirketleri kimi zaman bu yolculukta kurumsallaşma ve sürdürülebilir büyüme adına doğru adımlar atmakta zorlanabiliyorlar. İşletme faaliyetlerinin kötüye gitmesi ya da son bulması ise ülke ekonomisine ciddi zararlar veriyor. Bu program şirketlerin gelişim yolculuğunda onlara bir kılavuz olmayı amaç edinerek, temel ihtiyaçlarına yönelik içerikler, uygulamaya dönük örnekler, konuk konuşmacılar ve saha ziyaretleri ile destekleniyor. Farklı sektörlerden 2. ve 3. kuşak şirket sahipleri ve ortakların bir araya geldiği programda nesiller boyu kalıcı şirketler için önemli bir adım atılıyor" diyor. EDU Direktörü Dr. Cüneyt Evirgen'in yönetiminde yürütülen program kapsamında stratejik yönetimden iş geliştirme ve inovasyona, kurumsallaşmadan finansa, şirketlerde iyi yönetim uygulamalarından, hukuki konulara ve insan kaynağı yönetimine kadar pek çok konuda aile şirketi temsilcilerinin ihtiyaç duyacağı başlıklar ele alındı. Dünyadan ve Türkiye’den örneklerle teori ile pratiği birleştiren bilgilere yer verildi. Programın sonunda program sürecinde öğrenilenlerin kurumsal şirketlerde nasıl işlediğini yerinde görmek için Sabancı Holding şirketlerine fabrika ziyaretleri düzenlendi. Katılımcılar dilerlerse firmalarının kurumsallaşmaları için almaları gereken aksiyonları ve aile anayasasının oluşturulmasını içeren danışmanlık hizmetlerini program ortaklarından indirimli olarak alabiliyor.

Deloitte da katkıda bulundu 

Şirketinin kurumsallaşmasını hedefleyen, akademik eğitim ile günceli yakalamak isteyen, şirket yönetimini yeni jenerasyona devretmeyi planlayan aile şirketleri için tasarlanan program kapsamındaki dersler; her biri konusunda uzman ve iş dünyasında üst düzey yöneticilik yapmış EDU danışmanlarının yanı sıra program ortakları olan Deloitte Türkiye ve Pekin&Bayar Ortak Avukat Bürosu eğitimcileri tarafından verildi. Bunlara ilave olarak Sabancı Holding firmalarının CEO’ları gibi sektörün önde gelen 5 değerli yöneticisi ile sohbet toplantıları gerçekleştirildi. Katılımcılar bu kişilerle birebir görüşme ve onlara sorularını ilk ağızdan sorma fırsatını yakaladılar. Eğitmenler ve sohbet toplantılarındaki profesyoneller eğitimlerin sadece teorik olmaması için gerçek hayattaki tecrübelerini ve örnekleri paylaştılar.