ARGE 250


Akenerji’nin 2012 ilk yarıdaki net karı 84 milyon TL oldu

irem sertbaş

Bir önceki yılın ilk yarısında 75 milyon TLolan FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı), 2012’nin aynı döneminde şirketin beklentileridahilinde80 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu sonuçlarla şirket ilk altı ayda gerçekleştirdiği yüzde 18’lik FAVÖK marjınıyılsonu itibariyle de gerçekleştirme beklentisini hala koruyor.

Bu dönemde 55 milyon TL faaliyet karı elde eden Akenerji’nin, ağırlıklı olarak yeni devreye giren santrallerin finansal yükümlülüklerinden oluşan kur farkı geliri ve faiz giderleriyle vergi sonrasında net karı 84 milyon TL oldu. Şirket geçtiğimiz yıl aynı dönemde 36 milyon TL zarar etmişti.2011 yılında 213 milyon TL zarar ile negatif kar marjı açıklayan Akenerji, 2012 yılı için kur beklentilerinin bugünkü seviyesini koruması durumunda yüzde 10-yüzde 15 aralığında bir kar marjı açıklamayı öngörüyor.

716 MW Kurulu güce sahip olan Akenerji, 2012 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 600 kurumsal müşteri ve 13 bin aboneyi içeren ticari portföyü ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok kurumsal şirkete elektrik enerjisi tedariki konusunda hizmet vermeyi sürdürdü. Toplam satış hacmini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 oranında artırdı.

8 de 8 yapacak

Akenerji, 2008 yılında ilan edilen yatırım programı kapsamında inşaatları tamamlanarak 2010’da devreye alınan 5 hidroelektrik santralin ardından bu yıl 3 hidroelektrik santrali daha Türkiye’ye kazandırıyor.

Türkiye’nin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere projelendirilen 8 ayrı HES için yaklaşık 740 milyon Dolar yatırım yapan Akenerji;Akocak, Burç, Bulam, Uluabat ve Feke II HES’lerinin ardından, 2012 yılı içerisinde Feke I(30 MW)  ve Himmetli HES’i(27 MW)  hayata geçirdi. Böylece toplam üretim kapasitesini 716 MW ve yenilenebilir kaynaklı gücünü 358 MW’a çıkardı. Önümüzdeki günlerde Gökkaya Barajı ve Hidroelektik Santrali’nin devreye girmesiyle, HES yatırımlarında 8’de 8 yapacak Akenerji, kaynak çeşitliliği ve yakıt tedarik riskini yönetmek hedefi doğrultusunda donanımını daha da artırıyor.

Akenerji Genel Müdürü Ahmet Ümit Danışman, üretim portföyünde yenilenebilir enerjinin payını artırmak için yatırımlarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, “Geçen yılın ilk yarısındayenilenebilir kaynakların toplam üretime katkısı yüzde 46 iken, bu yıl yüzde 51’e yükseldi. İlk çeyrekte yenilenebilir kaynaklardan ürettiğimiz elektrik yüzde 15 oranında, yani 94 GWh arttı. Bu da brüt karımızda2011 yılının aynı dönemine göre yüzde 17artış sağladı. Brüt karımızilk yarıda 81 milyon TL olarak gerçekleşti”diye konuştu.

900 MW kurulu gücündeki Egemer Santrali, 2014’te devreye alınacak

Yatırımlarına uzun vadede ara vermeden devam edecek olan Akenerji, bu kapsamda geçtiğimiz Ekim ayında 3 Türk bankasından temin ettiği 651 milyon dolar değerindeki finansman kredisiyle Hatay’ın Erzin ilçesinde yaklaşık 900 MW kurulu gücündeki doğalgaz kombine çevrim santrali Egemer’in inşaatına başladı. 2014 yılında devreye alınması planlanan santral, Türkiye’nin mevcut kurulu gücünde yüzde 1,7’lik artış sağlayarak ülkenin artan enerji açığının giderilmesinde kilit bir rol üstlenecek.

Yatırımı ve inşaatı devam eden projelerin hayata geçmesiyle Akenerji,  toplamda 1.844 MW’a ulaşacak enerji kapasitesiyle Türkiye’deki enerji üretiminin önemli bir bölümünü tek başına gerçekleştirecek.

"2012’de elektrik talebi yüzde 6 artacak"

2012 yılında; Türkiye için yüzde 2-4 arasında büyüme beklentisi bulunduğuna dikkat çeken Ahmet Ümit Danışman, “2012 elektrik talebindeki artışın yüzde 6 seviyelerinde gerçekleşeceğini düşünüyoruz. İlk yedi ayda elektrik talebi %8,5 arttı. Ayrıca 2012’de,global piyasada, petrol fiyatlarındaki artıştan veya kurun yükselmesinden kaynaklanabilecek ikinci muhtemel bir doğalgaz zammı ve buna bağlı olarak elektrik fiyatlarında bir düzeltme de beklentilerimiz arasında yer alıyor. Hidroelektrik santraller açısından kuru olarak kabul edilen yaz aylarında devreye giren iki yeni santralimiz,geçen yıla kıyasla 2012 yağış durumunun daha iyi olması sebebiyle, daha yüksek bir üretim yaptı.  Önümüzdeki günlerde devreye alınması planlanan Gökkaya HES’in (30 MW) de katkısıyla, Akenerji üretim kapasitesinin olumlu yönde etkilenmeye devam etmesi bekleniyor. Sonuç olarak üretim ve satış performansı ile şirketimizin üçüncü çeyrek EBITDA performansının geçen yıl ile aynı seviyelerde olmasını beklemekteyiz.”