ARGE 250


Albayrak: Enflasyonla mücadele öncelikli hedefimiz olacak

Turkishtime Dergi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün gerçekleşen ilk kabine toplantısı ardından öncelikli hedeflerinin ekonomide dengelenmeyi sağlamak ve enflasyonla mücadele olacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi olarak gerçekleştirdiğimiz ilk Kabine Toplantımızda, yeni dönemde ekonomi politikalarında bütçe disiplini, tek haneli enflasyon ve yapısal reformları önceleyerek, Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme ile kalkınmasını sağlama hedefini ortaya koyduk" dedi.

Bu hedefler doğrultusunda atılacak bazı adımları belirlediklerini belirten Albayrak, "Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, ekonomi ve maliye politikalarımız kapsamında ekonomide dengelenmeyi sağlamak ve enflasyonla mücadele öncelikli hedefimiz olacak" dedi.

Maliye politikasının, enflasyonla mücadeleye katkı vererek dengeli büyümeyi destekleyecek şekilde tasarlanacağını da belirten Albayrak, "Ekonomideki tüm paydaşlarla istişare halinde enflasyonla mücadele hedefine dair makul bir plan oluşturup Orta Vadeli Program'da ilan edeceğiz" dedi ve şöyle devam etti:

"Bu plan, enflasyonu kısa zamanda tek hanelere indirip, orta vadede kademeli olarak fiyat istikrarını sağlayacak şekilde oluşturulacak. Bir kez plan üzerinde uzlaştıktan sonra, maliye politikası ve bütçe parametreleri bu ara hedefleri esas alarak oluşturulacak."

Bütçe harcamalarında etkin kontrol, verimliliğin artırılması ve hedeflerle uyumun amaçlanacağına da dikkat çeken Albayrak, "Sadece bütçe dengesi değil, aynı zamanda harcama kontrolü üzerinden kurallı ve öngörülebilir bir çerçeve oluşturacağız. Böylelikle enflasyon üzerinde dolaylı vergi ayarlamalarından gelen öngörülmeyen şokları asgariye indireceğiz" dedi.

OVP çerçevesinde, bütçe gelirlerinin ise vergi yükünü aşamalı olarak daha dengeli, sade ve öngörülebilir bir yapıya kavuşturulacağını da belirten Albayrak, "Maliye politikasındaki bu dönüşüm, bir yandan fiyat istikrarı ve dış dengedeki iyileşmeye katkıda bulunurken, aynı zamanda basiretli borç yönetimini destekleyen makroihtiyati politikalar ile sağlıklı büyümenin de önü açılacaktır" dedi.