ARGE 250


Alman - Çin modelinin dünyaya öğrettikleri

Ersin Kaplan

Bundan 10 sene önce diğer enerji kaynaklarına göre pahalı teknolojiler olan güneş panelleri ve rüzgar santralleri Almanya’nın yarattığı yoğun talep ve Çin’in bu talebi karşılamak için giderek ucuzlayan maliyetleriyle yarattığı arz ile arayı kapattı. Almanya yıllardır ısrarla rüzgar ve güneş enerjisine verdiği teşviklerin meyvesini almaya başladı. Çin de Almanya’dan gelen yoğun talep ile yıldan yıla özellikle güneş panellerinin fiyatını indirmeyi başardı 2015’te Birleşmiş Milletler Paris İklim Değişikliği Konferansı’nda uluslararası işbirliği gündeme geldiğinde Almanya ve Çin arasındaki görünmez işbirliği tüm ülkelere model olacak. Almanya ve Çin, yeni trendlerde başı çekerken Türkiye gibi ülkelerin enerji politikalarını yeniden gözden geçirmesi gerekecek.