ARGE 250


Asgari ücret maratonu başlıyor

Turkishtime Dergi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da uygulanacak ücreti belirlemek üzere çalışmalarına bugün başlıyor.

İlk toplantıda, taraflar genel görüşlerini açıklayacak ve çalışma takvimi belirlenecek. Komisyon genellikle 4 toplantıda karar alıyor. Yeni ücretin 1 Ocak gününden itibaren geçerli olması şartı bulunduğu için bu toplantıların tamamı aralık ayı içinde yapılacak.

İlk toplantıda tarafların genel görüşlerini açıklaması yanında, ücret belirlenmesinde kullanılan günlük kalori ihtiyacı ve genel ekonomik duruma ilişkin kurumlardan resmi olarak bilgi talep yazıları gönderilmesi kararı alınacak. Komisyon genellikle yıllık olarak uygulanacak ücreti belirliyor ancak iki yıllık olarak belirlenmesinde de herhangi bir engel bulunmuyor. Ücret artışı da altı aylık dilimler halinde yapılabiliyor. Komisyon, hükümet, işverenleri temsil eden TİSK ve işçileri temsil eden TÜRK İŞ'ten 5'er üye olmak üzere 15 üyeyle görev yapıyor.

Asgari ücret halen bekar-çocuksuz işçinin asgari geçim indirimiyle birlikte net 1603,2 TL olarak uygulanıyor. Halen yürürlükteki brüt ücret 2 bin 29,5 TL, işverene maliyet ise 2 bin 348,66 TL düzeyinde bulunuyor. Komisyon toplantıları öncesinde taraflar genellikle herhangi bir seviye telaffuz etmekten kaçınıyor. Türk-İş, Ekim ayında yaptığı bir çağrı ile 2019'da uygulanacak asgari ücretin 2 bin TL üzerinde olması gerektiğini belirtmişti. İşçi kanadında komisyon üyesi olmayan konfederasyonlar da bu açıklamanın "2 bin TL olarak algılanabileceği" ve bu tutarı çok düşük bulduklarını açıkladılar. Hak-İş, "Alelacele bir açıklama, 2 bin TL ile geçinmek mümkün değil" açıklamasını yaparken, DİSK ücretin en az net 2 bin 800 TL olması gerektiği yönünde bir açıklama yaptı.