AR-GE 250


Atılımın yeni rotası Orta ve Doğru Avrupa

Ersin Kaplan

Yeniden yükselen Avrupa içinde Orta ve Doğu Avrupa'nın yıldızı parlayacak. Ekonomik pazar olarak Avrupa bölgesinde ayrı bir yer alacak olan orta ve Doğu Avrupa dış yatırım için bekliyor.

1990'lardan 2008’e dek dünyada çok az ülkenin yakaladığı büyüme oranlarını yakalayan bu ülkeler 2008 finans krizinden olumsuz etkilenmişti. Ekonomisini yeniden toparlamaya çalışan bölge ülkeleri kriz öncesi büyüme rakamları olan yüzde 4-5 oran yeniden yakalamak istiyor. Ayrıca, yüzde 16’ya ulaşan tasarruf-milli gelir oranı bu bölgelerde dış yatırıma duyulan ihtiyacı da ortaya çıkarıyor. Kısaca, Avrupa yeniden atılım yaparken Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri Türkiye gibi ülkeler için muazzam bir doğrudan yatırım fırsatı sunuyor.

McKinsey Danışmanlık şirketine göre, bu fırsatta yeni kurallar geçerli olacak. Örneğin, Avrupa’nın ucuz işgücü bahçesi olarak bilinen bu ülkelere sadece ucuz işgücünden faydalanacak otomobil fabrikaları kurmak yetmeyecek. Yeni büyüme modelinde, katma değerli ürünler üretenler kazanacak. Öte yandan bölgede, Batı Avrupa’ya göre önemli bir altyapı, ulaşım, elektrik dağıtım eksikliği dikkat çekiyor. Türkiye’de önemli bir know-how bulunan bu sektörlere ve Türk şirketlerine pazar bu açıdan adeta göz kırpıyor. Ayrıca, tasarrufu çok düşük olan bölge artık bölgesel güç olmak isteyen Türk finans ve bankacılık sektörü için önemli bir potansiyel taşıyor. Bölge hükümetlerin tasarrufu teşvik edici politikaları verimli bir finans pazarına işaret ediyor.