Turkishtime AR-GE 250


Bank Asya’nın yeni iştiraki Asya Emeklilik, faaliyetlerine başlıyor

Elif Akın

Asya Emeklilik, Bank Asya’dan aldığı güçle, pazarın güçlü oyuncularından biri olma hedefiyle Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) faaliyetlerine başladığını açıkladı. Bank Asya Genel Müdürü Abdullah Çelik ve Asya Emeklilik Genel Müdürü Ercüment Korkut’un ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, sektörde yeni bir kulvar açan Asya Emeklilik’in kuruluş amacı ve hedefleri açıklandı.

Basın toplantısında konuşan Bank Asya Genel Müdürü Abdullah Çelik, “Sektörde her zaman ilklere imza atan öncü bir kuruluş olduk. Türkiye’nin ilk ve tek faizsiz bireysel emeklilik şirketi olan Asya Emeklilik’i kurduk. Bank Asya olarak Asya Emeklilik’in bu yeni ve güzel oluşumuna her zaman destek vereceğimizin, bugün, burada bir kez daha altını çizmek isterim” dedi ve ekledi: “Türkiye henüz bu konuda yolun çok başında ancak, ülkenin büyüme potansiyeline bakılarak katılım bankalarının büyüklüğünün 2023’e kadar üç kat büyüyerek pazar payını yüzde 15’e çıkarması hedefleniyor. Bu hedefe ulaşmada finans alanındaki yelpazemizi, sigorta, emeklilik şirketi ve ileride aracı kurum gibi alanlarla genişletmenin çok önemli olduğuna inanıyoruz.”

Asya Emeklilik Genel Müdürü Ercüment Korkut, Asya Emeklilik’in getirdiği yeniliklerle sektörün önde gelen oyuncularından biri olma anlayışı ile yola çıktıklarını belirtti. Korkut konuyla ilgili şunları söyledi: “Emeklilik planlarımızın tamamını getirisi faiz olmayan fonlara bağlı yatırım araçlarından oluşturduk. Böylece Asya Emeklilik, bu konuya duyarlı değerli vatandaşlarımızın tasarruflarının sektöre katılmasına imkan tanıyacaktır. Bu sayede hem Bireysel Emeklilik Sistemi içerisinde yatırım enstrümanları açısından çeşitlilik ve derinlik elde edilmiş olacak hem de sektörde emekliliğini planlayan tüm vatandaşlarımız için fırsat eşitliği imkanı tanınmış olacaktır. Kurduğumuz fonlar, SUKUK ve benzeri faizsiz enstrümanlar, katılım endeksi kriterlerine uygun hisse senetleri, katılım hesapları ve altın fonlarından oluşuyor. Hükümetimiz tarafından çeşitli platformlarda yapılan açıklamalar ışığında yatırım yapabileceğimiz faizsiz enstrüman çeşitlerinin artacağını umuyor ve öngörüyoruz. Bu öngörümüz ışığında tarihi düşük seviyelerde bulunan tasarrufların artırılarak cari açığın azaltılmasına kayda değer bir katkıda bulunacağımıza ve ülke ekonomisine hizmet edeceğimize içtenlikle inanıyoruz.”

Hedefimiz ilk beş
Sektörde yeni bir kulvar açan Asya Emeklilik, 20 milyon TL sermaye ile kuruldu. Uzun vadede istikrarlı bir büyüme ile sektörün önemli oyuncularından birisi olacaklarına inandıklarını belirten Ercüment Korkut, “Satış faaliyetine başladığımız bugünden itibaren yeni satışlarda ilk beş içerisinde yer almayı hedefliyoruz” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Asya Emeklilik 15 şirketten oluşan sektöre 16’ıncı oyuncu olmak için değil, kendi kulvarında birinci ve sektörde en hızlı büyümeyi hedefleyen şirket olarak giriş yaptı. Şirketimiz, sektördeki mevcut pastayı bölüşmek için değil, pastayı büyütmek ve artı değer katmak için varolacaktır”.

Asya Emeklilik olarak metropollerde büyümeyi ve bunun yanı sıra emekliliği Anadolu’ya da yaymayı hedeflediklerini açıklayan Korkut, ayrıca yeni yasal düzenleme ile beraber dünya üzerinde bulunan tüm Türk vatandaşlarını da sistemle tanıştırmayı ve sisteme dahil etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Sektördeki reel büyüme yüzde 30’ları aşacak
Sektör hakkında genel değerlendirmeler ve öngörüler yapan Korkut, “BES’in dünyadaki gelişimine genel olarak bakacak olursak, dünyada en büyük yatırım ve tasarruf sistemi olarak ön plana çıktığını ve bireysel emeklilik fonlarının toplam büyüklüğünün 19 trilyon dolar gibi devasa bir büyüklüğe ulaştığını görmekteyiz. Gelişmiş ülkelerde bireysel emeklilik fonlarının GSMH’ye oranı yüzde 100’ler seviyesine yakın seyrediyor, OECD ülkelerinde bu ortalama yüzde 65’ler seviyesinde. Türkiye’de ise kuruluşundan bu yana hızlı bir gelişme kaydeden BES’in toplam fon büyüklüğü, içinde bulunduğumuz ay itibarıyla 16 milyar TL, katılımcı sayısı ise 2,7 milyon kişiye ulaşmıştır. Türkiye’nin milli gelirine oranı yüzde 2,5, yani gidecek çok yolumuz var” dedi.

Türkiye’de tasarruf bilinci artırılmalı, en etkili yol BES...
Türkiye’deki tasarruf bilincinin düşük olduğuna değinen Ercüment Korkut, Türkiye’de milli gelirin yüzde 12’si kadar tasarruf olduğunu ve hane halkının yüzde 45’inin aylık gelirinden daha fazla harcadığını belirtti. Korkut sözlerine şunu ekledi: “Milli gelirimizin yüzde 22’si kadar yatırım harcamamız var. Bu durum ekonomimizi kırılgan hale getiriyor ve son dönemde not artışı önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor. Gelişmekte olan diğer ülkelere baktığımız zaman, hem tasarruf hem de yatırım düzeyinin dengeli bir biçimde yüzde 30’lar mertebesinde olduğunu görüyoruz. Cari açığın finansmanının en sağlıklı yolu tasarrufların artırılması.  Tasarrufları da artırmanın en etkili yolunun  Bireysel Emeklilik Sistemi olduğunu söyleyebiliriz.”
BES’in yaygınlaştığı ülkelerde sermaye piyasalarının derinlik kazandığını, tasarruf, yatırım ve istihdamın arttığını ve ekonomik krizlere karşı dayanıklılık sağlandığını belirten Korkut, sistemin ayrıca güvenli ve şeffaf olduğunu, vergi avantajı sağladığını, yaşam standardını emeklilik döneminde koruduğunu ve çalışan motivasyonunda önemli bir araç olduğunu da vurguladı.

Türkiye yaşlanıyor
Türkiye nüfusunun birçok gelişmiş ülkeye oranla hızla yaşlandığına değinen Korkut, “65 yaş ve üstü kişilerin toplam nüfus içindeki payının yüzde 7’den yüzde 14’e ulaşması Fransa’da 115, Batı Almanya’da ve İngiltere’de 45 yıl, ABD’de 75 yıl sürmüşken, Türkiye’de bu orana 25 yılda ulaşılacak. Türkiye’de emeklilik sistemi mali açıdan dengeye gelse bile, demografik yapıdaki değişimler nedeniyle sistemde değişiklik yapma zorunlu hale gelmiştir” dedi.

2023’de BES: 7,5 milyon katılımcı, 200 milyar TL fon
Basın toplantısında, Cumhuriyet’in 100’üncü yıldönümü olan 2023’te 20’nci yılını tamamlayacak olan BES’in 2,7 milyon olan katılımcı sayısının 7,5 milyona, 16 milyar TL olan fon büyüklüğünün ise 200 milyar  liraya ulaşmasının beklendiği açıklandı. Dolayısıyla BES’in GSMH’deki payının ciddi boyutlara gelebileceği tahmin ediliyor.

Asya Emeklilik farklı fon ve plan çeşitleri sunacak
Mayıs 2012’de üç Bireysel Emeklilik Planı ve dört Emeklilik Yatırım Fonu ile faaliyetlerine başlayan Asya Emeklilik, farklı gelir ve risk algılamasına sahip katılımcılara emeklilik yatırımı imkanı sunuyor. Fonlarını farklı risk algılarına göre çeşitlendiren emeklilik şirketi, yüksek risk-getiri profiline sahip katılımcıların ihtiyacına cevap verebilirken aynı zamanda riske duyarlı katılımcı profiline de hitap edecek fon çeşitliliğine sahip. Temel satış modeli Bankasürans olan şirket, tüm yurda yayılmış Bank Asya şubelerinde yer alan Bireysel Emeklilik aracıları vasıtası ile önemli bir satış hacmine ulaşmayı hedefliyor. Şirket bunun yanı sıra, Asya Emeklilik bünyesinde bulunan direkt satış ekibiyle de gerek Bank Asya şubelerindeki satış hedeflerine destek olmayı gerekse de doğrudan satış yapmayı planlıyor.