ARGE 250


Bankacı kadınlar adalet istiyor!

Turkishtime Dergi

Deloitte’nin raporuna göre finans dünyasına çalışan kadınların temsil oranı %50’nin üzerinde; fakat kadın çalışanların önemli sorunları bulunuyor.

Deloitte ve CFA Society İstanbul işbirliğiyle hazırlanan “Finans Dünyasında Kadın" isimli araştırma tamamlandı. Araştırmaya göre, hem dünyanın hem de Türkiye’nin gündeminde, istihdam oranı bakımında kadın ve erkek arasındaki farkların ortadan kaldırılması ve kadınların iş dünyasına katılım oranının artırılması gerekliliği var.

Dünya ortalamasına bakıldığında erkeklerin iş gücüne katılım oranı yaklaşık olarak %80, kadınlarınkiyse %50. Türkiye ortalamasına bakıldığındaysa(TÜİK verilerine göre) bu oran erkeklerde %71 kadınlardaysa sadece %31 olarak görülüyor. Üstelik alarm veren tek istatistik bu değil! Zira kadınların temsil oranının yüksek olduğu ülkelerde ve sektörlerde kadın çalışanlar iş hayatında önemli sorunlarla karşılaşıyor. Özellikle finans dünyasındaki kadınlar birçok konuda iyileştirme bekliyor.

Finans sektöründe çalışan kadınların yanı sıra her sektörden şirketlerin finans ve muhasebe birimlerinde çalışan kadınların da katıldığı araştırmaya göre; Türkiye’de finans sektöründe kadınların iş gücünde temsil oranı %50’nin üzerinde bulunuyor. Ancak bu sektörde çalışan kadınların mutlu olduğu anlamına gelmiyor.

Araştırmaya katılan kadınların %70’i, finans dünyasının özellikle Türkiye’de çalışmak için zor bir sektör olduğunu, %69’u ise kariyer hayatlarında kadın kimliklerinden dolayı dezavantajlı konumda olduklarını düşünüyor. Buna rağmen katılımcıların %60’ı eğer kariyerlerinin başına dönme şanları olsa yine finans sektörünü seçeceklerini ifade ediyor. Katılımcıların çoğunluğu finans dünyasında bir kariyer planı çizmekten pişman olmadıklarını belirtseler de, kendi kız çocuklarına ya da yakın çevrelerindeki diğer genç kadınlara finans dünyasında çalışmayı önermiyor. Yakın çevresindeki kadınları finans dünyasında çalışmak için teşvik edebileceklerini ifade eden katılımcıların oranı yalnızca %8. %38’i de ancak gerekli uyarıları yaparak teşvik edebileceğini belirtirken; %8’i vazgeçirmeye çalışacağını, %24’ü kesinlikle tavsiye etmeyeceğini ve %22’si yorumsuz kalacağını ifade ediyor.

Finans dünyasında çalışan kadınların önemli sorunlarının başlıcalarını ise şunlar oluşturuyor;

İş – özel yaşam dengesinin olmaması.

Terfi – Yükselme fırsatlarının sınırlı olması.

Risk unsurunun yüksek olması.

Ücretlerin düşük olması.

Esnek – uzaktan çalışma sisteminin olmaması.

Finans sektörünün erkek egemen bir sektör olması.

Özellikle ailevi yükümlülükler konusunda finans dünyasının notu pek parlak değil. Araştırmaya katılan kadınların sadece %6’sı finans dünyasının ailevi yükümlülükler konusunda anlayışlı olduğunu, %53’ü zaman zaman anlayışlı olduğunu, %41’i ise hiç anlayışlı olmadığını düşünüyor. Ailevi yükümlülüklerini yerine getirirken kariyerinin zarar görmediğini düşünen finans dünyası kadınlarının oranı ise sadece %17.