ARGE 250


Bankacılık globalde üniversitelilerin gözünden düştü, ama Türkiye’de yükselişte

Ersin Kaplan

Bankacılık, işletme ve ekonomi öğrencilerinin tercih listesinde ikinci sırada

31 ülkeden 174 bin üniversite öğrencisi ile yapılan araştırmaya göre, 2014 yılında global olarak bankalar, işletme ve ekonomi öğrencilerinin en çok tercih ettiği sektörler listesinde liderliğini kaybederek, hızlı tüketimin gerisine düştü. Öğrencilerin kariyer tercih listesinde üçüncü sırayı ise bilgisayar ve yazılım sektörü aldı.

Dolayısıyla en parlak öğrencileri bünyelerine katmak isteyen bankaların, markalarını yeniden canlandırma gerekliliği ortaya çıkıyor. Türkiye’de ise durum biraz farklı... Hızlı tüketim birinci sırada yer alsa da popülaritesi azalıyor, bankacılık ise artış trendinde.

Sigortacılık ise globalde 30 sektör arasında 18’inci sırada yer alırken, Türkiye’de de işletme ve ekonomi öğrencilerinin tercihlerinde arka sıralarda geliyor. Sigorta sektörünün popülaritesi konusunda, Türkiye sonuçları ankete katılan ülkeler arasında 23 ülkenin gerisinde yer alıyor.

Deloitte Türkiye Finansal Hizmetler Lideri Hasan Kılıç rapora ilişkin görüşlerini şu şekilde ifade etti: “Globalde araştırmaya katılan öğrencilerin dörtte üçünün (%74) bankaları esnek çalışma ile bağdaştırmadığını; yarısından fazlasının ise bankaları çalışmak için sıcak bir yer olarak kabul etmediğini görüyoruz. Araştırmanın önemli olan bulgularından bir diğeri ise bankacılık alanında eğitim alan öğrencilerin sadece yüzde 38’inin bankaların cinsiyet eşitliğini desteklediğini düşünüyor olması. Globalde bankacılığa eğilimi olan öğrenciler krizlere rağmen iş – özel hayat dengesini, kariyer hedefleri açısından değerlendirdiklerinde, işlerinin güvende olmasından bile daha ön planda tutuyor. Türkiye’de ise bu iki konu daha geri planda yer alıyor. Ayrıca, globalde ilk iş yeri olarak bankayı seçen öğrenciler burayı kariyerleri için bir okul olarak görüp daha kısa kalıyorlar. Türkiye’de ise bankacılığa eğilimi olan öğrenciler bankalara daha sadık. Yine bankacılığa eğilimi olan öğrenciler tüm işletme ve ekonomi öğrencilerine kıyasla, bankacılıkta yaratıcılığın ve dinamizmin daha az, prestijin daha ön planda olduğunu düşünüyor ve profesyonel gelişim ve eğitim olanaklarının artmasını bekliyor. Türk öğrenciler ise kariyer hedefleri açısından özellikle liderlik, uluslararası çalışma ortamı ve girişimciliğe önem veriyor.”

Deloitte Türkiye Stratejik Planlama, İş Geliştirme ve Pazarlama Lideri Uğur Süel konuyla ilgili olarak şunları söyledi “İşletme ve ekonomi öğrencilerinin en popüler işverenler listesinde tek bir sektörün öne çıkmaması ve farklı sektörlerden markaların yer alması, öğrencilerin sektörlerden ziyade hem kariyer gelişimi hem de eğitim fırsatları sunan büyük markalarla motive olduklarına işaret ediyor. Y Kuşağının önemli bir beklentisi olan ve global olarak araştırmada da birincil kariyer hedefi olarak ortaya çıkan iş-özel hayat dengesi, Türk öğrenciler için beşinci sırada yer alıyor ve ilk sıraları sırasıyla “kişilere liderlik ya da yöneticilik yapmak”, “uluslararası kariyere sahip olmak” ve  “girişimcilik/yaratıcılık” gibi kariyer hedeflerine bırakıyor. İdeal işverenden beklenen özellikler arasında eğitim ve kariyer gelişimiyle ilgili konuların paradan daha öncelikli olması, bankaların ve sigorta şirketlerinin yetenekleri şirketlerine çekebilmek için eğitim ve gelişim imkânlarına yatırım yapmaları, çalışanlar için uluslararası kariyer fırsatları yaratmaları ve yaratıcılığı teşvik eden iş ortamları sunmalarını gerekli kılacak gibi gözüküyor.”

Globalde öğrenciler iş-özel hayat dengesi hedeflerken, Türkiye’de “liderlik ya da yöneticilik yapmak” öncelikli kariyer hedefi

Globalde bankacılığa eğilimi olan işletme ve ekonomi öğrencileri “iş-özel hayat dengesini” en öncelikli kariyer hedefi olarak görürken, ikinci sırada ise “işlerinin güvende olması ” geliyor. Amerika’da da bu iki konu öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Türkiye’de ise durum bu alanda da biraz farklı seyrediyor. “Kişilere liderlik ya da yöneticilik yapmak” ilk sırada gelirken “uluslararası bir kariyere sahip olmak” ikinci sırada, “girişimcilik/yaratıcılık” ise üçüncü sırada yer alıyor. 2014’de 2013’e göre önem sıralamasında yükselişte olsalar da, “işlerinin güvende olması”  ve “iş-özel hayat dengesi” hedefleri Türk öğrencileri için sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada geliyor.

Türkiye’de sigortacılığa eğilimi olan öğrencilerde de bankacılığa eğilimi olan öğrencilerde görülene benzer bir tablo ortaya çıkıyor. “İşlerinin güvende olması” kariyer hedeflerinde dördüncü sırada gelirken 2013’e göre ekonomik belirsizliklerin de etkisiyle bu kariyer hedefi konusunda önemli bir artış dikkati çekiyor.

Bankacılığa eğilimi olan öğrenciler sadık

Türk işletme ve ekonomi öğrencilerinden yarısına yakını ilk işlerinde 5 sene ve üzerinde vakit geçirmek isterken, bankacılığa eğilimleri olan öğrencilerde bu oran %54.3’ü buluyor. Yatırım bankacılığına eğilimi olan öğrencilerde ise bu oran %41 seviyesine düşüyor.

İdeal işverenden beklenilen özellikler arasında eğitim ve kariyer gelişimi paradan daha öncelikli

Bankacılığa eğilimi olan öğrencilere “ideal işveren”lerden bekledikleri özellikler sorulduğunda, global sonuçlarla paralel olarak Türkiye’de de ilk sırada “profesyonel eğitim ve gelişim” ilk, “gelişim için net bir kariyer yolu” ikinci, “prestij” ise üçüncü sırada yer alıyor.  İlk beş sırada yer alan beklentilerin ağırlıklı olarak kariyer gelişimi ve eğitim ile ilgili olduğu gözleniyor. Dolayısıyla globalde olduğu gibi Türkiye’de de bankacılığa eğilimi olan öğrenciler için “para” her şey demek değil. Bu şekilde öğrenciler tarafından arzu edilen 10 özellik ile “ideal bankalar”ında bu özellikleri bulma beklentileri arasındaki fark incelendiğinde bir özellik haricinde bankaların öğrencilerin önceliklerini karşılama eğiliminde olduğu göze çarpıyor. Bu özellik ise öğrencilerin ikinci en önemli kariyer hedefiyle de ilişkili olan “uluslararası seyahat/yerleşme fırsatları”. Bankalar için önemli olan iki özelliğin ise (müşteri ile ilişki ve yüksek seviyede sorumluluk alma) öğrencilerin öncelikleri arasında yer almaması bankalar için endişe verici olabilir.

Sigortacılığa eğilimi olan öğrencilerin “ideal işveren”den beklentisi konusunda ilk beş özellik bankacılığa eğilimi olanlarla çok paralel seyrediyor. Beklentilerle “ideal sigorta şirketlerinin” bu beklentileri karşılamadaki farkına baktığımızda ise “gelecekte yüksek kazanç elde etme” ve “uluslararası seyahat/yerleşme fırsatları” konularında açık olduğu gözleniyor.

Türkiye’de bankalar para, güven ve kariyer çağrıştırıyor

Bankacılık dendiğinde, globalde olduğu gibi Türkiye’de de “para” öğrenciler için bankacılığı çağrıştıran birinci kelime olsa da “güven” ve “kariyer” Türkiye’de ikinci ve üçüncü sırada geliyor. EMEA bölgesinde başka hiçbir ülkede “güven” ve “kariyer” Türkiye’deki kadar üst sıralarda yer almıyor. Global olarak da bu çağrışımlar ilk 5’e girmiyor.