ARGE 250


Başarılı bir çalışan neden iş bırakır?

Barış Soydan

Şirketlerin yeni eleman alma süreçleri hem pahalı hem de fazla zaman almakta. Bu nedenle şirket, başarılı bir çalışanı işe aldığında tüm sorunların biteceğini ve kişinin uzun yıllar kendi bünyesinde çalışacağını ön görüyor. Oysa ki şirketlerin, işe alım sürecinden sonra çalışanını kaybetmemek için çok daha fazla çaba harcamaları gerekiyor. Yetenekli çalışanların şirkete bağlılığını artırmak için hem maddi hem manevi yönden takdir edilmelerinin oldukça önemli olduğunu belirten Hugent İK Satış Direktörü Çağlan Ünal Üzümcü konuyla ilgili şu açıklamaları yapıyor; “Başarılı bir çalışan için hem manevi hem de maddi olarak takdir edilmek oldukça önemli. Performansın ödüllendirilmesi ve sözlü olarak da takdir edilmesi, başarılı çalışanı diğerlerinden ayırır ve başarısının devamı için motivasyon sağlar. Bunların olmaması ise başarının görülmediği ya da önemsenmediği şeklinde yorumlanır ve performans düşüklüğü veya iş değişikliğine yol açar.”

Yetenekli Elemanı Başka Şirketlere Kaptırmamanın Püf Noktaları
Başarılı bir çalışanın öncelikle hedefi mevcut performansını sürdürmek, zamanla kendini geliştirerek yeni sorumluluklar almak ve bunu iyi bir performansla sergilemek olmalı. Bu nedenle bundan 10 yıl öncesine kadar bağlılığın göstergesi olarak başlanılan işyerinde emekliliği hedeflemek, şimdilerde kariyer planları olan ve yükselmek isteyen başarılı bir çalışanın hedefleri arasında yer almıyor. Hugent İK Satış Direktörü Çağlan Ünal Üzümcü konuyla ilgili şu açıklamaları yapıyor; “Çalışanın çok sık iş değiştirmesi tabii ki istenen bir durum değil. Ancak başarılı bir çalışanın aynı şirkette çok uzun yıllar çalışması ve oradan emekli olması işyeri körlüğüne neden oluyor. Bunun sonucunda yüksek performans, motivasyon vb. kavramlardan bahsetmek oldukça zor. Bu sebeple çalışanların çok kısa olmamakla birlikte iş değiştirmesi zarardan çok fayda getirebilir.”

“Yönetici, Çalışanın İşten Ayrılmasında En Önemli Etken”
Yetenekli çalışanların, başka bir şirkete geçmelerinin ilk nedeni para olarak düşünülse de, kariyer beklentisinin alınan ücrete göre daha önemli bir iş değiştirme nedeni olduğunu belirten Hugent İK Satış Direktörü Çağlan Ünal Üzümcü konuyla ilgili şu açıklamaları yapıyor: “Şirketin başarılı bir çalışanını başka şirketlere kaptırmaması için yönetim ekibinin iyi olması gerekiyor. Şirket politikaları ve bakış açısı ne kadar çalışanı tutma yönünde olsa da, orta kademe yöneticilerde sıkıntı varsa bu onların ekiplerine de yansıyor. Yönetici, çalışanın işten ayrılmasında en öncelikli etken oluyor.
Bunun yanı sıra şirket insan kaynakları politikalarına önem vermeli, bunlar için zaman ve kaynak ayırmalı. Diğer önemli nokta ise çalışana gelişim ve kariyer imkanı verilmeli ve ücret politikaları piyasa geneliyle dengeli olmalı. Unutulmamalı ki; başarılı bir çalışan uzun süre aynı pozisyonda çalışmaz ve ücret paketi piyasaya göre düşükse en fazla 1-2 yıl çalışır sonra şartları daha iyi olan bir firmaya geçmek ister.”