Turkishtime AR-GE 250


BDDK'dan Burgan'a onay

Samet Öztürk

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Eurobank Tekfen A.Ş. hisselerinin Kuveytli Burgan Bank S. A. K. tarafından devralınmasına onay verdi.

Kuruldan yapılan resmi açıklamada;

"Kuveyt Devletinde mukim Burgan Bank S.A.K.’nın, Eurobank Tekfen A.Ş. (Banka) hisselerinin %99,26’sını devralabilmek için 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) çerçevesinde Kuruma yaptığı izin başvurusuna ilişkin olarak, Kanunun 18 inci maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) 11 inci maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgelere yönelik Yönetmeliğin anılan maddesinin (2) numaralı fıkrasının Kurula verdiği yetki çerçevesinde yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; Eurobank EFG Holding S.A.’nın Bankadaki doğrudan paylarının %70’ten %0’a ve Tekfen Holding A.Ş.’nin Bankadaki doğrudan paylarının %29,26’dan %0’a gerileyerek paylarının kalmaması ve Kuwait Projects Company Holding K.S.C.’nin %59,59, United Gulf Bank B.S.C.’nin %17,72, Al Futtooh Holding Company K.S.C.’nin %26,59, United American Real Estate Service CO’nun %10,86, Sheikh Nasser Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah’ın %14,35, Sheikh Hamad Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah’ın %14,92 ve Sheikha Shuokh Mohamed Abdul Aziz Al Sabah’ın %14,92 oranında Bankada dolaylı pay sahibi olması sonucunu doğuran,
- Banka hisselerinin %99,26’sının doğrudan Burgan Bank S.A.K.’ya devrine,
- Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca Burgan Bank S.A.K.’nın EFG Finansal Kiralama A.Ş.’de dolaylı olarak pay sahibi olmasına izin verilmesine karar verilmiştir." denildi.