ARGE 250


Bilişim sektörü yönetici atamalarında açık ara lider

 

 

 

İş hayatında 2013’te yaşanan üst düzey yönetici atama ve transferlerini analiz eden Yenibiris.com’un elde ettiği sonuçlara göre, Türkiye’de 2012 yılında 436 üst düzey atama ve transfer gerçekleşirken, 2013’te bu sayı 411 oldu. Atama ve transferlerde geçen yıla nazaran kısmen bir azalma gözlense de 2013’te de liderlere ihtiyaç olduğu gözlendi ve pek çok kurum 2014’e yeni yöneticileriyle girdi.

 

35 sektör ile 19 iş alanının incelendiği analize göre, geçtiğimiz yıl en çok yeni yönetici ataması görülen sektör, nitelikli eleman ihtiyacının giderek arttığı bilişim sektörü oldu. En çok üst düzey yönetici ataması yapılan ilk 5 sektördeki dağılım şöyle:

 

  • Bilişim: 62 yönetici

  • Turizm-Otelcilik: 35 yönetici

  • İlaç: 29 yönetici

  • Perakendecilik-Toptancılık: 27 yönetici

  • Bankacılık-Finans: 25 yönetici

 

En fazla değişim tepe yönetimde!

 

2013’teki atamaların yarıya yakını (yüzde 42) tepe yönetim kademesinde gerçekleşti. En çok yönetici ataması olan ilk 5 alanın oransal dağılımı şöyle:

 

Tepe Yönetim: Yüzde 42

 

Pazarlama: Yüzde 13

 

Satış: Yüzde 12

 

İnsan Kaynakları: Yüzde 10

 

Mali İşler:Yüzde 7

 

Tepe yönetimdeki atama ve transferler, en çok bilişim, turizm, bankacılık-finans, perakendecilik-toptancılık ve sigorta sektörlerinde gerçekleşti. Ataması gerçekleştirilen tepe yönetici sayısı 170. Bu kişilerin 4’ü yönetim kurulu başkanı, 8’i yönetim kurulu üyesi, 3’ü ülke müdürü, 11’i CEO, 75’i genel müdür, 4’ü bölge müdürü ve 26’sı genel müdür yardımcısı pozisyonunda bulunuyor.

 

Departmanlarda ise en fazla yeni yönetici geçen yıl olduğu gibi yine pazarlamada görüldü. Hemen ardından satış geldi. 2013’te ataması yapılan yöneticilerin yüzde 73’ü erkek, yüzde 27’si kadınlardan, yüzde 7’si ise yabancı uyruklulardan oluştu.