ARGE 250


Biracılık sektörü, ekonomiye 874 milyon euro’luk katma değer yarattı

Ersin Kaplan
Biracılık sektörü, 2012 yılında 11 milyon hektolitre üretim yaparken ihracatını hacim olarak %11, değer olarak ise %21 artırdı, ülke ekonomisine 56 milyon euro’luk bir ihracat geliriyle katkıda bulundu. 2012 yılında Türkiye’de kişi başı yıllık bira tüketimi 13,2 litre. Bu rakam, Avrupa Birliği ortalaması olan 72,2 litrenin %18’i seviyesinde, yani Türkiye’de sanıldığının aksine bira tüketimi yüksek değil.
Raporun bir diğer dikkat çekici noktası, biranın Türkiye’deki Özel Tüketim Vergisi oranları nedeniyle AB ortalamasının çok üzerinde vergilendiriliyor olması. Bira, Türkiye’de vergi yükü en ağır ürünlerden biri. Öyle ki Türkiye, Finlandiya’nın ardından Avrupa’nın en yüksek ikinci ÖTV vergisini uygulayan ülke. Türkiye’de son 10 yıllık dönemde 11 defa artırılan bira ÖTV’si; kişi başı GSMH tutarı benzer seviyelerde olan ülkelerin ortalamasından 7 kat ve Avrupa ortalamasından 3 kat daha yüksek.

Diğer alkollü ürünlerle karşılaştırıldığında da biradaki ÖTV oranının yüksek olduğu görülüyor. Türkiye’de 2012 yılında şarap/bira ÖTV paritesi* 0,46 olarak gerçekleşti ve bu oran, biradaki vergi yükünün şaraptan daha fazla olduğuna işaret ediyor. Bira ve Malt Üreticileri Derneği Başkanı Can Karakaş, konuyla ilgili değerlendirmesinde "Bununla birlikte biracılık sektörü Türkiye’de önemli ölçüde istihdam sağlayan bir iş kolu. 2012 yılında 61 bin 780 kişi doğrudan veya dolaylı olarak istihdam edilmiş olup, 2011 yılıyla karşılaştırıldığında %10,4’lük artış görülüyor. Ortalama hane halkı nüfus sayısı değerlendirildiğinde ise bu sektörün gelirinden yaklaşık 250 bin kişinin faydalandığı söylenebilir" dedi.