AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


BTK ceza yağdırdı

Samet Öztürk

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), baz istasyonlarına ait 2006 yılı ölçüm raporlarını süresi içinde göndermedikleri gerekçesiyle Turkcell ve Telsim'e, abonelik sözleşmesinin feshinden sonra alacağı bulunan abonelere iadeleri gerektiği gibi gerçekleştirmemesi nedeniyle TTNet'e idari para cezası verdi. Kurul ayrıca, Digitürk'e, abonelik fesih, abonelik iptal ve taahhütlere ilişkin müşterilerine yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçeleriyle, 3 ayrı idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

BTK, abonelik sözleşmesinin feshinden sonra alacağı bulunan abonelere iadeleri gerektiği gibi gerçekleştirmemesi nedeniyle TTNet'e 2010 yılı net satış tutarının (2 milyar 487 milyon 668 bin 218,20 lira) binde 3'ü oranında idari para cezası verdi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), abonelik sözleşmesinin feshinden sonra alacağı bulunan abonelere iadeleri gerektiği gibi gerçekleştirmemesi nedeniyle TTNet'e idari para cezası verdi.

Kurul, TTNet AŞ hakkında, abonelik sözleşmesinin feshinden sonra şirketlerinden alacağı bulunan abonelere iadeleri gerektiği gibi gerçekleştirmemesi nedeniyle, ihlalin gerçekleştiği yıldan bir önceki yıl olan 2010 yılı net satış tutarının (2 milyar 487 milyon 668 bin 218,20 lira) binde 3'ü oranında idari para cezası uygulanmasını, mağdur edilen tüketicilere iade işlemlerinin geciktirilmeksizin yapılması ve söz konusu iadelere ilişkin olarak her altı ayda bir Kuruma bilgi verilmesini kararlaştırdı.

BTK, baz istasyonlarına ait 2006 yılı ölçüm raporlarını süresi içinde göndermedikleri gerekçesiyle Turkcell 2 milyon 57 bin lira, Telsim'e 97 bin 750 lira idari para cezası verdi.

BTK, İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından 2006 yılında Turkcell'e 484 adet GSM baz istasyonuna ait ölçüm raporunun süresi içinde Bölge Müdürlüğüne gönderilmemesi nedeniyle verdiği 2 milyon 57 bin lira idari para cezası Danıştay 13 üncü Dairesi tarafından iptal edilmişti. Kurul, söz konusu idari işlemi yenileyerek, Turkcell'e her bir baz istasyonunun ruhsat ücretinin (2006 yılı için her bir baz istasyonuna ait ruhsat bedeli 85 TL) 50 katı oranında, 2 milyon 57 bin lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Kurul, 2006 yılında Telsim'e ait 23 adet GSM baz istasyonunun ölçüm raporunun süresi içinde Bölge Müdürlüğüne gönderilmemesi nedeniyle verilen 97 bin 750 lira idari para cezasının Danıştay 13'üncü Dairesi tarafından iptal edilmesi üzerine işlemi yeniledi ve Telsim'e aynı şekilde her bir baz istasyonunun ruhsat ücretinin (2006 yılı için her bir baz istasyonuna ait ruhsat bedeli 85 TL) 50 katı oranında, 97 bin 750 idari para cezası verdi.

-Digitürk'e 3 ayrı ceza

BTK, abonelik fesih bildirimlerinin yalnızca faks ile alındığı ve diğer fesih bildirim yöntemlerinin abonelere sunmadığı, abonelik iptal talebini takip eden 7 gün içerisinde abonelik sözleşmesinin feshedildiğinin aboneye yazılı olarak bildirmediği, taahhüde ilişkin bilgiler ve iptal durumunda fark bedeli alınacağı hususlarında aboneleri yanlış/eksik bilgilendirdiği gerekçeleriyle, Digitürk'e, 2011 yılı net satış tutarının (59 milyon 909 bin 640,51 lira) on binde onüçü oranında olmak üzere 3 ayrı idari para cezası verdi.

Kurul ayrıca, Avea tarafından 2011 yılı Temmuz ve Ekim aylarında, Turkcell tarafından 2011 yılı Temmuz ve Ekim ayları ve 2012 yılı Nisan ayında, Vodafone tarafından 2011 yılı Temmuz ve Ekim ayları ve 2012 yılı Nisan ayında yapılması gereken bildirimlerin, öngörülen süre içerisinde yapılmamış olması dolayısıyla söz konusu 3 GSM operatörünün yazılı olarak uyarılmasına karar verdi.