AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Büyük Veri'nin şifresi çözülüyor

Elif Akın

BT altyapılarını büyük veri altyapısı ile başarılı bir biçimde entegre eden şirketler yeni hedeflere yöneliyorlar.  CSC’nin (NYSE: CSC) Türkiye Genel Müdürü Alev Alp Esen, “Büyük veri nedir” döneminin kapandığını ve “Büyük veri ile neler yapabilirim” sorusunun yanıtlarının aranacağı yeni bir dönem başladığını söylüyor. Esen, bu yeni dönemin yeni bir vizyon, anlayış ve strateji gerektirdiğine dikkat çekerek, “Büyük veri anlamında artık Taş Devri bitti ve Modern Çağ başladı da diyebiliriz” diyor. 2020 yılına dek veri hacminde yüzde 4.300 artış olması bekleniyor. Şirket yöneticilerinin büyük bir çoğunluğu da operasyonel performansın artırılması için büyük veri çözümlerinin öncelikli olduğunu düşünüyor.

Sağlıkta maliyetleri düşürecek

Büyük verinin farklı sektörlerdeki kullanım alanlarına ilişkin örnekler veren Esen, “Örneğin sağlık sektöründe, ileri analitik çözümlerini kullanan kuruluşların sayısı 2016 yılına dek yüzde 50 artacak. Büyük veri ve analitiğin kullanılması ile birlikte, bireysel veriler ve klinik verilerin bir araya getirilmesi gibi çözümlerin artacağı, bunun da önümüzdeki 20 yıl içinde sektöre önemli katkılar yapacağı tahmin ediliyor. Büyük verinin sağlık sektöründeki maliyetleri 450 milyar Dolar düşürme potansiyeli bulunuyor. İlaç sektöründe büyük veri kullanımının sağlayacağı yıllık gelirin ise 100 milyar doları bulacağı öngörülüyor” diyor. Büyük veri ve analitik finans sektörü için de önem taşıyor. Müşteri deneyimini artırırken yeni gelir kaynakları elde edilmesini sağlıyor. Dijital pazarlama, sosyal medya ve işlem verileri, müşteriyi tanıma ve uygun hizmetler sunmada yeni öngörüleri beraberinde getiriyor. Büyük verinin önümüzdeki beş yılda bireysel bankacılıkta sağlayacağı gelirlerin 10 milyar doları bulması bekleniyor.

Birbiriyle haberleşen makineler 15 trilyon dolar getirecek

Sensör verilerinin yanı sıra iç ve dış kaynaklardan elde edilen verilerdeki artışla birlikte üretim sektörü de farklı bir boyuta taşınacak. 2020 yılında 24 milyar cihaz nesnelerin interneti aracılığıyla birbiriyle haberleşecek. Önümüzdeki 20 yıl içinde makineler arası (M2M) sistemlerin küresel gayri safi hasılaya yapacağı katkı 15 trilyon dolara ulaşacak. Büyük veri, önleyici bakım hizmetleri ve tedarik zinciri görünürlüğü gibi alanlarda da üretim sektörüne önemli katkılarda bulunmaya devam edecek. Araştırmalara göre, büyük sigorta şirketlerinin yüzde 32’sinin büyük veriyi kullanmaya hazır olmadığını söyleyen Alev Alp Esen, “Şirketlerin yüzde 25’i ise 2018 yılına kadar tahminsel analitiği bünyelerinde uygulamaya geçirmeye hazırlandıklarını belirtiyor. Sigorta sektörü, müşterinin elde tutulmasından yeni ürünler sunmaya ve sahteciliği önlemeye kadar birçok alanda büyük veriyi kullanabilir. CRM verilerinin sosyal medya verileri ile bir araya getirilmesi, sigorta şirketlerine 360 derecelik bir müşteri görünümü sağlıyor” diyor.

Büyük verinin modern çağı

Büyük şirketlerin büyük veri altyapılarını nasıl kullanacakları konusunda geçtiğimiz yıllarda önemli bir mesafe kat ettiklerine değinen Alev Alp Esen, “Artık bu öğrenilenleri, analitik uygulamaları kullanarak hayata geçirmenin zamanı geldi. Bu kapsamda şirketler için “Büyük veri nedir?” dönemi artık sona erdi ve “Büyük veri ile neler yapabilirim?” devri başladı. Bu tam anlamıyla yepyeni bir dönem ve yepyeni bir çağ. Çünkü yeni bir vizyon, anlayış ve strateji gerektiriyor. Büyük veri anlamında artık Taş Devri bitti ve Modern Çağ başladı diyebiliriz. Ek olarak, Hadoop’ta yaşanan klon savaşları da kısa vadede sona erecek. Halen pazarda bulunan çok sayıdaki Hadoop dağıtımının sayısı azalırken, açık kaynaklı dağıtımlar da diğerleri ile konsolide olacak” diyor. Esen, sosyal medya verilerinin de analitik süreçlere dahil olması ile birlikte gerçek zamanlı analizin büyük önem kazanmaya başladığını söylüyor. Bu doğrultuda, bellek içi analitik ve kompleks olay işleme özelliğinin kurumların ihtiyaç duydukları gerçek zamanlı analitik becerileri sağlamaya başladığını söyleyerek, geleneksel ETL adımlarına duyulan ihtiyacın da azalma eğiliminde olduğunu kaydediyor. Alev Alp Esen, büyük verinin önem kazanması ile birlikte ana veri yönetiminin de kurumların gündeminde daha çok yer alacağını, NoSQL veritabanı dağıtımlarında görülen konsolidasyonun ise süreceğini belirtiyor.