ARGE 250


C- süitinin yeni gözdesi: CLO

Ersin Kaplan

clo 02

 

Bir CEO’dan ne beklenir? Pazarlamada karar alma yeteneği mi, yetenekleri uzun vadede elde tutup sürekli inovasyonu sağlaması mı ya da ürün geliştirme süreçlerini doğru yönetmesi mi? Elbette bu üç özellik de bir CEO’da olması beklenen özellikler. Ancak global finans krizinin getirisiyle artık CEO’dan beklenen yeni bir bilgi-birikim alanı var: Hukuk. Özellikle finans sektöründe karmaşık düzenlemelerin art arda kabul edilmesiyle hukuk iş yaşamının vazgeçilmezi oldu. Düzenlemelerin getirdiği ağır cezalar, kararlar alınırken göz ardı edildiğinde şirketler açısından tamir edilmesi ağır sonuçlara yol açabiliyor. Bu sebepten özellikle ABD’deki büyük şirketler, hukuk sorunsalını kendi iç departmanında çözmeye başlıyor. Bu yüzden şirketin hukuk işleri yöneticisi CLO’lar daha önemli hale geldi.

Peki ideal bir CLO nasıl olmalı? Norman Veasy ve Christine Di Guglielmo yeni kitabı Indispensable Counsel’de (Vazgeçilmez Danışman) CLO’yu şirket bütünlüğünün savunucu bir iş partneri olarak tanımlıyor. Bunun için de iki uzman, CLO’nun CEO ile sıklıkla doğrudan diyalog kurmasını öneriyor. CLO’nun aynı zamanda hukuk kurallarını düşünerek C-süitinin “hayır”cıları olduğunu belirtiyorlar. Ancak iş dünyası ve şirket değerlerinden yetişen hukukçuların yapıcı “hayır”larına da ihtiyaç olduğu ileri sürülüyor.

Dünyada özellikle ilaç ve havacılık gibi gündeminin ilk maddesi hukuk olan şirketler, CLO’ların değerini çoktan anladı. Merck eski bir CLO olan Kenneth Frazier’e emanet. Continental Airlines CEO’su da bir CLO olan Jeff Smisek’e emanet. Jack Welch’in yetiştirdiği hukukçu işadamlarından Jeff Kindler da Pfizer’ın dümeninde. Özellikle yoğun şekilde düzenleyici kurallara tabi sektörler için CLO’lar vazgeçilmez hale geliyor.