AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Çağdaş sanatta yeni dönem

Elif Akın

Türkiye çağdaş sanatı için demokratik duruş çerçevesinde ve evrensel değerlere saygılı bir “saha” yaratmayı amaçlayan Saha Derneği bu doğrultudaki projelere karşılıksız destek veriyor. 3 yıl süresince derneğin danışma kurulunda Defne Aras, Bruce W. Ferguson ve Christine Tohme yer alacak.

Defne Ayas
2012 yılından bu yana, Witte de With- Center for Contemporary Art’ın direktörlüğünü yürütüyor. Rotterdam’a taşınmadan önce New York ve Şanghay arasında çalışan Ayas, 2007 yılında Prince Claus Fund işbirliğiyle, Asya genelinde aktif bir araştırma ve üretim girişimi olan Arthub Asia’nın eşkuruculuğunu üstlendi. New York şehrinin görsel sanat performans bienali Performa’nın küratörlüğünü yapan Ayas, 2005’ten bu yana uluslararası sanatçı, mimar, küratör, eleştirmen ve yazarlarla proje ve programlar geliştiriyor. Hong Kong’da bulunan Spring’in küratörlüğünü üstlenen Ayas, 2006 yılında eşkurucusu olduğu, Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalan mekân, toplum ve yaşam kültürü üzerine çalışan sanat platformu Blind Dates Project’in danışmanlığını da yapıyor. 2012’de 11. Baltık Trienali’nin eşküratörlüğünü yürüten, University of Virginia Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Defne Ayas, Amsterdam’daki De Appel Küratöryel Programı’nı tamamladı.

Bruce W. Ferguson
Küratör, eleştirmen ve idareci olarak, sanat kurumları ve akademik organizasyonlarda yöneticilik konusunda büyük deneyim edinen Bruce W. Ferguson, New York’ta bulunan, basılı ve çevrimiçi yayıncılık şirketi LB Media’nın başkan yardımcılığını görevini yürütüyor. Kahire’deki American University İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nün ve Columbia University Güzel Sanatlar Okulu’nun dekanı olan Ferguson; New York Academy of Art’ın başkanı ve yönetici direktörü görevini de yürütüyor. Kopenhag’daki Louisiana Museum, Boston’daki Institute of Contemporary Art gibi kurumlarda sergi küratörlüğü yapan Ferguson, Sao Paulo, Sydney, Venedik ve İstanbul gibi uluslararası bienallerde sergilerin organizasyonunu hazırladı. 20 yıllık tarihiyle başarı elde eden ve kent kimliğini merkez alan uluslararası sanat bienali Site SantaFe’ye (New Mexico) ise kurucu direktör ve küratör olarak vizyon kazandırdı.

Christine Tohme
Bağımsız küratör Christine Tohme, halen direktörlüğünü yürüttüğü, kâr amacı gütmeyen Ashkal Alwan – Lübnan Plastik Sanatlar Derneği’nin eşkurucuları arasında yer aldı. 20 yıldır çağdaş sanatta ve entelektüel pratiklerde üretime, araştırmaya ve yayılıma kendini adayan dernek, 2011 yılında 2.000 m²’lik çokdisiplinli bir mekân açarak, bölge için eğitici bir merkez haline geldi. Kültürel pratikler üzerine Home Works Forumu, ücretsiz yıllık sanat eğitimi sunan Home Workspace programı (HWP), Lübnan’daki video üretimini destekleyen Video Works programı, Lübnan’da ve dışında misafir sanatçı programı, küratöryel projeler, üretim olanakları ve burs programları, kamusal programlama ve atölyeler, Ashkal Alwan’ın bünyesinde düzenlenen etkinlik ve programlardan bazılarıdır.