ARGE 250


Çağrı merkezi ilanları yüzde 170 arttı

Ersin Kaplan

Çalışanların yüzde 75'i kadın

Mavi yaka ve ara kademede lider insan kaynakları sitesi Eleman.net'e halihazırda çağrı merkezi sektöründe hizmet veren yaklaşık 445 üye firma bulunuyor. Bu sayı çağrı merkezlerine ürün, hizmet ve eğitim sağlayan yan kuruluşlarla birlikte 1.250 gibi bir rakama ulaşıyor. 2013 yılı geneline bakıldığında Eleman.net’te yayınlanan ilanların yüzde 3,5’inin çağrı merkezi sektörüne yönelik olduğunu belirten Özlem Demirci Duyarlar, “Bu rakam 2012 yılına göre yüzde 170 oranında artış göstermiş. Özgeçmişinde çağrı merkezi tecrübesi bulunan aday sayımız ise 19 bin 258” diyor. Adayların cinsiyet ve yaş dağılımları hakkında da bilgi veren Duyarlar, sektörün yüzde 75 oranıyla ağırlıklı kadın adaylardan ve yüzde 41 oranında 25-29 yaş aralığından oluşturduğunu ekliyor.

Mesleğin tehlikeli meslek kategorisine alınması sektörü olumsuz etkiliyor

Çağrı merkezi sektörünün dinamiğinin oldukça yüksek olduğun belirten Özlem Demirci Duyarlar, bu sektörde çalışmak isteyen adayların sabırlı, hızlı, çözüm odaklı, iletişim yeteneği güçlü, takım çalışmasına yatkın ve problem çözme becerisine sahip olmaları gerekli olduğuna dikkat çekiyor. Duyarlar şöyle devam ediyor: “Çalışma sürelerinin uzunluğu, stresli bir çalışma ortamının olması ve yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’yla birlikte çağrı merkezlerinin "tehlikeli meslek" kategorisine alınması ise sektörü olumsuz yönde etkileyen unsurlar olarak karşımıza çıkmakta.”

 

Adayların Cinsiyet Dağılımı

Yüzde

Kadın

75

Erkek

25

 

Adayların Yaş Dağılımı

Yüzde

25-29

41

20-24

34

30-34

16

35-39

5

40 yaş ve üstü

2,3

15-19

1,7

 

Adayların Eğitim Durumu

Yüzde

Lise

33

Önlisans

32

Lisans

31,6

ilköğretim

2,4

Yüksek Lisans

1