ARGE 250


Çalışanların yüzde 42’si kullanıcı bilgilerini kurum içinde paylaşıyor

irem sertbaş

Business Software Alliance bugün blog’unda yayınlanan bir raporda gelişmekte olan ekonomilerin ücretli hizmetleri de içeren bulut hizmetleri için uygun pazarlar olduğunu belirterek, bu pazarlardaki kullanıcıların oturum açmada kullandıkları kimlik bilgilerini paylaşma eğiliminde olmalarından dolayı bunun lisansların suistimal edilmesi için potansiyel bir kaçış yolu olabileceğinin de altını çizdi.

BSA, Ipsos Public Affairs ile birlikte gerçekleştirdiği çalışmada 33 ülkeden yaklaşık 15.000 bilgisayar kullanıcısıyla görüşerek bulut bilişim ve bulut bilişimin kullanımı ile ilgili görüşleri araştırdı .

Global bazda, katılımcıların yüzde 45’i “Belge, çalışma tablosu, fotoğraf ve diğer dijital içerikleri, bu içeriklere herhangi bir bilgisayardan Internet üzerinden erişebilecekleri şekilde oluşturmalarına, yönetmelerine ve saklamalarına olanak sağlayacak çevrimiçi hizmetleri kullandıklarını” belirtti.   Ancak gelişmekte olan Tayland, Malezya, Arjantin ve Peru gibi ekonomilerde bu oran ortalamada yüzde 50’ye çıkarken; ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi gelişmiş ekonomilerde bu oran ortalama yüzde 33’e düşüyor.

BSA Başkanı ve CEO’su Robert Holleyman, “Burada bir sıçrama etkisi görüyoruz. Bilgisayar ve bilişim teknolojilerini yakın zaman önce kullanmaya başlayan birçok kişi doğrudan bulut bilişim kullanıyor. Ekonomisi gelişmekte olan bir ülkede yaşıyor ve bilgisayar kullanıyorsanız, o zaman büyük bir olasılıkla e-posta, metin işleme, belge ya da fotoğrafların saklanması gibi işlemler için bazen bulut bilişim hizmetlerini kullanıyorsunuz. Bu hizmetleri kullanırken, söz konusu hizmetlerin bulut bilişim hizmetleri olduğunu da anlamayabiliyorsunuz.’’ dedi.

Global bazda, kendilerini bulut hizmetleri kullanıcısı olarak tanımlayanların yüzde 88’i bulut bilişim hizmetlerini kişisel amaçlarla kullandıklarını söylerken, yüzde 33’ü bu hizmetleri iş amaçlı kullandıklarını belirtti. Her iki durumda da bu oranlar gelişmekte olan ekonomilerde gelişmiş olan ekonomilere oranla biraz daha yüksek.

Dünyada ücretsiz hizmetler çoğunlukla kişisel amaçlı olarak kullanılıyor. Ancak global bazda, bulut hizmetleri kullanıcılarının yüzde 33’ü – gelişmekte olan ekonomilerle gelişmiş olan ekonomilerde bu oran benzer - iş amaçlı olarak kullandıkları hizmetlerin en azından yarısı için ücret ödediklerini belirtti.

Holleyman bu sonuca yönelik olarak, “Gelişmekte olan ekonomiler gelişmiş ekonomilere oranla en azından şu an için daha küçük pazarlar. Ancak, onlar da en az gelişmiş ekonomiler gibi ücretli bulut bilişim hizmetlerini kullanmaya hazır durumda görünüyor. Bu da global bulut bilişim pazarı için gelecek vaad ediyor.” dedi.

BSA’nın araştırması endişe duyulması gereken bir konuya dikkat çekiyor: Dünya çapında iş amaçlı olarak ücretli bulut bilişim hizmetlerini kullandıklarını söyleyenlerin yüzde 42’si oturum açmada kullandıkları kimlik bilgilerini kurum içindeki diğer çalışanlarla paylaştıklarını ifade ediyor. Bu konuda gelişmekte olan ekonomilerle gelişmiş ekonomiler arasında önemli bir fark da ortaya çıkıyor. Gelişmekte olan ülkelerde ücretli bulut hizmetlerinden iş amaçlı yararlandıklarını söyleyenlerin yüzde 45’i oturum açmada kullandıkları kimlik bilgilerini şirket içinde paylaştıklarını söylerken, bu oran gelişmiş ekonomilerde yüzde 30.

Holleyman, “Bu şaşırtıcı ve aynı zamanda da aydınlatıcı bir bulgu. Bu sonuç iş amaçlı olarak sözkonusu hizmetleri kullananların yüzde 42’sinin ille de bulut hizmetlerini izinsiz/lisanssız kullandığı anlamına gelmez. Bazı lisanslar hesap bilgilerinin paylaşamına izin verebilir ve birçok bulut hizmeti sağlayıcısı da ücret hesabını “oturum açacak kişi” sayısına göre değil, tüketilen bilgi-işlem kaynaklarının miktarına göre yapar. Bu da kullanıcıların bu kaynaklara erişim yöntemini önemsiz kılar.”
“Ancak, iş amaçlı olarak ücretli bulut hizmetlerini kullananların yüzde 56’sının çalışma arkadaşlarıyla oturum açmada kullandıkları kimlik bilgilerini paylaşmanın yanlış olduğunu düşünmesi de olumlu bir gelişmedir. Hizmet sözleşmesinin şartlarına bağlı olarak, bu konuda haklı da olabilirler, zira sözkonusu kimlik bilgilerinin paylaşımı lisans kullanım şartlarının ihlali anlamına gelebilir.”
“Yanlış olduğunu düşünmelerine rağmen, bunca insanın bulut hizmetler için kimlik bilgilerini paylaşıyor olmaları yazılım korsanlığının kronik doğasına da dikkat çekiyor. Hükümetlerin açık bir şekilde koruma sağlaması ve bulut bilişimdeki IP bilgilerinin uygun olmayan şekilde kullanımı ve ihlaline karşı da sert yaptırımlar getirmesi gerekiyor.” dedi.

Bloga yüklenen ilk iki yazıda Holleyman bulut hizmetlerinin dünya çapındaki kullanım modelinin analizine yer verdi. Bu analizde gelişmekte olan ekonomilerle gelişmiş ekonomiler arasındaki farklılıklar, bulut hizmetlerinin iş ve kişisel amaçlı kullanımı ve farklı türde hizmetlerin yaygınlığına değinildi.

Holleyman’ın bir sonraki yazısında araştırma sonucunda yaygın olduğu ortaya çıkan ücretli bulut hizmetlerini iş amaçlı kullananların oturum açmada kullandıkları kimlik bilgilerini paylaşımları irdelenecek.  Holleyman yazısında, bulut bilişim bağlamında korsan kullanım olarak tabir edilebilecek dört farklı yöntemin altını çizecek. Bu yöntemlerin bir kısmına açık bulut hizmetlerinde bir kısmına da özel bulutlarda rastlanıyor.