ARGE 250


CFO'lara yeni görev

Turkishtime Dergi

PageGroup çatısı altında yer alan üst düzey işe alım ve danışmanlık şirketi Page Executive Danışmanları dijital dönüşüm çağında CFO’ların iş yaşamını mercek altına aldı. Elde edilen sonuçlar sadece mali krizlerde değil, değişim zamanında da CFO’lara yani finansal direktörlere önemli görevler düştüğünü gösteriyor. Gelecek yıllarda etkisinin katlanarak artması beklenen dijital dönüşüm geleneksel çalışma yöntemlerini yeniden biçimlendiriyor. Bu rüzgâra kapılan finans sektörü de teknolojiyle köklü bir değişime ayak uyduruyor.

PageGroup’un geçtiğimiz dönemlerde hazırladığı CFO & Finansal Liderlik Barometresi, CFO’ların değişimin liderleri olduğunu zaten gösteriyordu. Artık üzerlerinde dâhili ve harici güven seviyesini korumak ve geliştirmek baskısı da var. Üstelik bu süreç, bilgi teknolojilerinin yasal riskler açısından daha büyük etkileri olduğu bir zamanda yaşanıyor.

PageGroup Türkiye Ülke Müdürü Hugo Campo “CFO’lar mali direktörlüğün yanı sıra, sistemlerin entegrasyonu ile şirketi daha ileriye taşıyorlar. Bu hızlı değişim ortamında güveni koruyabilmek liderlere düşüyor. Güven inşa edemeyen şirketler, personel ilişkileri ve yeni yetenekleri bünyelerine kazandırma konularında sorunlar yaşayabiliyor. Dijitalleşme yoluyla elde edilen analitik veriler şirketlere daha fazla görünürlük, performans ve dolayısıyla güven kazandırmaya yardımcı oluyor.” diyor.

Sektörlere güven konusunda, Edelman tarafından 33.000 den fazla kişiyle gerçekleştirilen Güven Barometresi, teknoloji sektörünün, otomotiv ve telekomünikasyondan bile daha güvenilir sektör olduğunu işaret ediyor.

İnovasyon gelişince iş gücü ihtiyacı azalmıyor

Teknolojiyle köklü bir değişim geçiren finans sektöründe, otomasyonun yaygınlaşmasıyla, iç denetimler, arşivleme gibi zaman alıcı manuel süreçler de kısalıyor. Hugo Campo “ İnovasyonlar işin insan gücü tarafını etkiliyor. Otomasyon tarafından getirilen değişikliklerin ortasında, İnsan Kaynakları yöneticilerinin, CFO güveni sağlamak ve korumak için birlikte hareket etmeleri gerekiyor. Teknoloji makinalarla ilgili gibi görünse de işin özünde yine insan faktörü var. Bu yüzden finans sektörü, yüksek seviyelerde otomasyona ayak uyduracak ve efektif kontrol sağlayacak, kalifiye elemanlardan oluşan bir ekosisteme ihtiyacı duyuyor. “ diyor.

Değişimin kaçınılmaz olduğu gerçeği karşısında, CFO ların bu sürece hazır olmaları gerekiyor. CFO ların gerçek liderlik örneği sergileyerek, takımlarında güven oluşturmaları ve daha geniş bir iş gücüne vizyonu açıkça anlatmaları bekleniyor. Mevcut durum hakkında dürüstlük ve vizyon üzerinde netlik gibi meziyetler değişim sürecine yardımcı oluyor. Çalışanları bu sürece dâhil etmek, onları gelişmelerden haberdar ederek, başarıları kutlamak güven kazanmanın yanı sıra onları geleceğe hazırlıyor. Bu tutum çalışanların kuruma daha sıkı bağlanmalarına yol açıyor.

Teknoloji bir kolaylaştırıcı, önemli olan insanların teknolojiyle ne yaptığı

CFO’ların insan faktörünü göz önünde bulundurarak, teknolojinin gereklerini yerine getirmesi bekleniyor. Çünkü, yüksek teknoloji beraberinde, üst seviyelerde insan etkileşimini de getiriyor. Otomasyon, süre alan bazı işlerin sona ermesi anlamına gelmekle birlikte, teknoloji alanında yeni yeteneklerin de ortaya çıkmasına neden oluyor. İnsanların bu yeni otomasyon süreçlerini benimsemesi ve adapte olması gerekiyor. Güven seviyelerini koruyabilmek için CFO’ların iş gücünde iyileşmeye özen göstererek, çalışanların yetenek gelişimlerini desteklemeleri de bekleniyor.