AR-GE 250 AR-GE 250 AR-GE 250


Cumhurbaşkanlığı ofislerinin görevleri güncellendi

Turkishtime Dergi

Cumhurbaşkanlığına bağlı Dijital Dönüşüm, Finans, İnsan Kaynakları ve Yatırım ofislerinin görev ve yetkileri yeniden düzenlenerek ayrıntılandırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Dijital Dönüşüm, Finans, İnsan Kaynakları ve Yatırım ofislerinin yapı ve görevlerini ayrıntılandıran kararnameye göre, Cumhurbaşkanlığı ofislerinin merkezi Ankara'da olacak ve ofisler gerekli görmeleri halinde yurt içi ve yurt dışında çalışma büroları açabilecek. Her ofis, görev alanına ilişkin hukuki, idari ve teknik anlamdaki ihtiyaçları değerlendirecek ve bu alanlarda mevzuat önerileri geliştirmekle görevli ve yetkili olacak.

Ofislerde başkana yardımcı olmak üzere başkan yardımcısı görevlendirilebilecek, kadrolar ise Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek. Ofis personeli mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere yurt dışına gönderilebilecek. Başkan ve her kademedeki birim yöneticileri, sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilecek ancak bu durum yetki devreden yöneticinin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacak.

Dijital Dönüşüm Ofisi yapay zekaya öncülük edecek

Dijital Dönüşüm Ofisi, "Dijital Türkiye" (e-Devlet) hizmetlerinin sunumuna aracılık etmek, kurumlar arası işbirliğini artırmak ve bu alanlarda koordinasyonu sağlamakla görevli olacak ve kamu dijital dönüşüm yol haritasını hazırlayacak. Ofis, bilgi güvenliğini ve siber güvenliği artırıcı projeler geliştirecek, kamuda öncelikli proje alanlarında yapay zeka uygulamalarına öncülük edecek ve koordinasyonu sağlayacak, görev alanına giren konularda da politika ve strateji önerilerinde bulunacak.

Yatırım Ofisi, yatırımcılar tarafından yetkili kuruluşlara yapılabilecek başvuruları alacak ve alınan başvuruyu yatırımcı adına ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarına iletecek. Ulusal düzeyde yatırım destek ve tanıtım stratejisini belirlemek ve yatırımlara ilişkin izin ve onay işlemlerinin tamamlanmasında destek sağlamak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde bu işlemleri takip etmek de Yatırım Ofisi'nin görevleri arasında yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında istihdam edilen sözleşmeli personelden hizmetine ihtiyaç kalmayanlar uygun görülmesi halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uygun pozisyonlara atanabilecek. Kararnameyle arıca İnsan Kaynakları Ofisi bünyesinde altı Daire Başkanlığı ve bir Hukuk Müşavirliği kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Dijital Dönüşüm, Finans, İnsan Kaynakları ve Yatırım Ofisleri, idari ve mali özerkliğin yanı sıra kamu tüzel kişiliğine sahipler.