ARGE250


Cumhurbaşkanlığı'na iki yeni Başkanlık

Turkishtime Dergi

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak Strateji ve Bütçe ile İletişim Başkanlıkları kuruldu.

Cumhurbaşkanlığına bağlı Strateji ve Bütçe Geliştirme Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı teşkilat kararnameleri yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine göre, Strateji ve Bütçe Geliştirme Başkanlığı; Orta Vadeli Plan ve Orta Vadeli Mali Planı ilgili kamu idareleri ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan politika kurullarının görüşlerini de almak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile müşterek hazırlayacak.

Başkanlık ayrıca, kalkınma planı, OVP ve OVMP'nin Cumhurbaşkanı yıllık programı ile sektörel plan ve programların uygulanmasını izleyecek ve değerlendirecek. Gerektiğinde usule uygun olarak değişiklik yapacak veya değiştirilmesini teklif edecek.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte harcama ve bütçe programlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapacak, gelir bütçesi teklifi taslağı ile kamu idarelerinin bütçe tekliflerini konsolide ederek merkezi yönetim bütçe kanun teklif taslağını da oluşturacak.

Aynı gazetede yer alan diğer kararnameyle teşkilat, görev ve yetkileri düzenlenen İletişim Başkanlığı; devletin tanıtma siyasetinin ve tanıtma ile ilgili alanlarda Cumhurbaşkanınca belirlenecek stratejilerin tespitini yürütecek. Başkanlık, basın kartı düzenleme faaliyetlerini de yerine getirecek.

RTÜK Kültür Bakanlığı'na, TRT İletişim Başkanlığı'na bağlandı

Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nun (TRT) bağlı bulundukları makamlarla ilgili düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na; TRT ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlandı.