ARGE 250


Devletin alacaklarında dolar kuru 3.53'te sabitlendi

Turkishtime Dergi

Resmi Gazete'de yayınlanan kararname ile kamu idareleri, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) özelleştirme programında bulunan kuruluşlar, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait işletmeci kuruluşlar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıkların yabancı para alacaklarına TL ayarı yapıldı.

Buna göre kamu kurumlarının yurtiçindeki alacakları, borçlunun talebi üzerine, Merkez Bankası tarafından 2 Ocak’ta açıklanan döviz alış kurundan tahsil edilebilecek. Söz konusu tarihte dolar alış kuru 3.5338 TL, Euro kuru 3.7086 TL idi. Sabit kur ile tahsilat, 2017 yılı sonuna kadar geçerli olacak.