ARGE 250


Dünyada 6 milyar cep telefonu abonesi var

Samet Öztürk

Birleşmiş Milletler (BM), dünyada 6 milyar cep telefonu abonesi olduğunu bildirdi.

BM Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), 2011 sonu itibariyle dünya genelinde her 100 kişiden 86'sına karşılık gelecek şekilde, yaklaşık 6 milyar cep telefonu abonesi bulunduğunu bildirdi.

Birliğin raporuna göre, sadece Çin'de 1 milyar cep telefonu abonesi bulunurken, Hindistan'da abone sayısının 2012'de 1 milyarı yakalaması bekleniyor.

Merkezi Cenevre'de bulunan Birlik, geçen yılın sonu itibarıyla, dünya nüfusunun yaklaşık üçte birine karşılık gelen 2,3 milyar kişinin internet kullanıcısı olduğunu, bu konuda gelişmekte olan ülkelerle gelişmişler arasında ciddi bir fark görüldüğünü açıkladı.

Ajans, dünyada internet kullanıcılarının yüzde 70'inin zengin ve sanayileşmiş ülkelerde yaşadığını, yoksul ve gelişmekte olan ülkelerdeki internet kullanıcılarının oranının ise yüzde 24 olduğunu bildirdi.