ARGE 250


Elektronik haberleşme, uzay ve havacılıkta Ar-Ge'ye teşvik

Samet Öztürk

Elektronik haberleşme alanında destek kararı alınan projelere verilecek destek tutarı en fazla 10 milyon lira, havacılık ve uzay alanında destek kararı alınan projelere verilecek destek tutarı en fazla 20 milyon lira olabilecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın "Elektronik Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektöründe Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, elektronik haberleşme, uzay ve havacılıkla ilgili yerli tasarım ve üretime yönelik araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerine ilişkin proje başvurularının değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması ile görevlendirilecek uzmanların vasıfları ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları belirlendi.

Buna göre, Bakanlık, yönetmeliğin amacı doğrultusunda her yıl için destekleyeceği öncelikli proje konularını belirleyecek ve o takvim yılı öncesinde internet sitesinde yayımlayacak.

Proje başvuruları, bir takvim yılı içerisinde 1 Ocak–31 Ocak, 1 Mayıs–31 Mayıs ve 1 Eylül–30 Eylül arasında kalan süreler içerisinde Bakanlığa yapılacak.

Yönetmelikte tanımlanan kuruluş ve araştırmacılar destek başvurusunda bulunabilecek. Ancak kanuni adresi ve iş merkezi yurt dışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye'de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler, kooperatifler, birlikler bu Yönetmelik kapsamında proje başvurusu yapamayacaklar.

Ar-Ge projesine destek başvurusunda bulunan kuruluşun proje konusu, ticaret siciline kayıtlı faaliyet alanıyla ilişkili olacak.