ARGE 250


En büyük etik sorun yolsuzluk

Zehra Tike

Türkiye’de iş hayatında aktif rol alan yöneticilerin iş hayatında etiğe bakışı ilk kez Etik Değerler Merkezi (EDMER) tarafından ortaya kondu. Xsight Araştırma Şirketi tarafından, farklı sektörler ve bölümlerde, farklı yetkilerle görev alan yöneticilerin etik değer algısını, duyarlılığını ve farkındalığını ölçümlemek amacıyla gerçekleştirilen Türk Yöneticilerin Gözüyle Etik Araştırması, yöneticilerin yüzde 84 gibi büyük bir oranının iş yerlerinde etik sorunlara şahit olduklarını ortaya koydu.

EDMER’in farklı sektörlerde görev alan 200 yönetici ile gerçekleştirdiği araştırmanın raporuna göre yöneticilerin yüzde 98’i toplumsal ve iş yaşamlarında etik kavramına son derece önem veriyor. Rapora göre iş dünyasında etik sorunlarla karşılaşılan bölümlerin başında satış, pazarlama ve satın alma geliyor.

Şirket büyüdükçe etik azalıyor

Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 37,6’sı etik nedir sorusunu doğruluk ve dürüstlük diye yanıtlarken yüzde 30,2’si “ahlak” diyor. Yöneticilere iş yerlerindeki mevcut etik uygulamalar sorulduğunda ortaya çıkan sonuçlar ise Türkiye’deki kurumların pek çoğunda etik bir kurum kültürü oluşturmak için çalışmalar yapıldığını gösteriyor. Araştırma raporuna göre, şirket büyüklüğü arttıkça etiğe verilen önemin de azaldığı gözleniyor. İşyerlerinde terfiler ve finansal işlemlerin etik çerçevede yapılıp yapılmadığının da sorgulandığı araştırma, etik kurallarına riayetin toplamda yüzde 78 olduğunu ortaya çıkarıyor. Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 63’ü çalıştıkları kurumda kurumsal işlemlerin etik kurallara “dikkat” edilerek yapıldığını, yüzde 26’sı ise bu işlemlerin “kesinlikle etik kurallar çerçevesinde” gerçekleştiğini belirtiyor.

En önemli etik sorun yolsuzluk

Türk Yöneticilerin Gözüyle Etik Araştırması, yöneticilerin yüzde 84’ünün iş hayatında etik ihlali içeren durumlarla karşılaştığını da ortaya koyuyor. Yöneticiler, etik dışı tekliflerle en çok devlet daireleri (yüzde 53), yerel yönetimler (yüzde 49) ve tedarikçilerde  (yüzde 48) rastlandığını belirtiyor. Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 55’i Türk toplumunda gördükleri en önemli etik sorunun yolsuzluk olduğunu belirtirken, yüzde 45,5’i bu sorunu “rant” olarak tanımlıyor. Etik sorun algısının yüzde 39,6’sını ise rüşvet oluşturuyor.