ARGE 250


En fazla ödenek Maliye Bakanlığı'na ayrıldı

Samet Öztürk

Bütçe ödenek teklif tavanı en yüksek kamu idaresi 85,3 milyar lira ile Maliye Bakanlığı olurken, Hazine Müsteşarlığı 71,8 milyar lira ile ikinci, Milli Eğitim Bakanlığı 47,5 milyar lira ile üçüncü sırada yer aldı.

Orta Vadeli Mali Plan'da (2013-2015) genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2013 yılı bütçe ödenek teklif tavanları da yer aldı. Bütçe ödeneklerinde en fazla pay ayrılan ilk 3 idare, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da değişmedi. Buna göre, çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Maliye Bakanlığı'na 85 milyar 307 milyon 661 bin lira ödenek ayrıldı. Faiz ödemeleri nedeniyle Hazine Müsteşarlığı'nın da bütçesi yüksek tutularak 71 milyar 821 milyon 737 bin lira olarak belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na 47 milyar 496 milyon 378 bin lira, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na 32 milyar 103 milyon 77 bin lira, Milli Savunma Bakanlığı'na 20 milyar 359 milyon 914 bin lira, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 14 milyar 777 milyon 121 bin lira, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na 14 milyar 732 milyon 738 bin lira ödenek ayrıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ödeneği 13 milyar 116 milyon 229 bin lira, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun 8 milyar 119 milyon 822 bin lira olarak belirlendi.

-Özel bütçeli idareler

Orta Vadeli Mali Plan'da, özel bütçeli idarelerin 2013 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı.

Buna göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne 8 milyar 873 milyon 363 bin lira, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 6 milyar 962 milyon 374 bin lira, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na 5 milyar 328 milyon 558 bin lira, Orman Genel Müdürlüğü'ne 1 milyar 988 milyon 874 bin lira, TÜBİTAK'a 1 milyar 745 milyon 502 bin lira, Spor Genel Müdürlüğü'ne 864 milyon 877 bin lira, ÖSYM'ye 291 milyon 996 bin lira bütçe ödeneği ayrıldı.