ARGE 250


Endüstriyel tasarımcılar, yapı bileşenleri ve aydınlatma sektörleri ile buluştu

Elif Akın

Yapı-Endüstri Merkezi’nde (YEM) gerçekleştirilen toplantıya “Yapı Bileşenleri ve Aydınlatma” sektörlerinin üst düzey yöneticileri ve ETMK üyesi endüstriyel tasarımcılar katıldı. Toplantıda katılımcıların karşılıklı beklentileri, sektördeki tehdit ve fırsatlar konuşuldu, tespit edilen sorunlara çözüm önerileri geliştirildi. Toplantının moderatörlüğünü ETMK üyesi endüstriyel tasarımcı Şule Koç üstlendi. Açılış konuşmasını Yapı-Endüstri Merkezi’nden (YEM) Bilgi Organizasyon Grup Yönetmeni Banu Durmuşoğlu ve Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) Başkanı Fahir Gök yaptılar.
Konferans kapsamında önemli sorunlar ve çözüm önerileri tespit edildi

Tasarım kültürünün sektördeki kobilerde geliştirilmesi ve kurumsal olarak içselleştirilmesi, fikrin paraya dönüşebileceğinin öğrenilmesi gereklidir. Bu da ancak etkin bir tasarım yönetiminin başarılması ile gerçekleşeceği için firmalarda tasarım yöneticilerinin çalıştırılması gereklidir.

Endüstriyel tasarımcılar, iç mimarlar ve mimarlar multidisipliner yapıda çalışmayı öğrenmelidir. Bunun için üniversite eğitimi sürecinde ortak proje yapmaları ve birbirlerinin öncelikli tasarım kriterlerini algılamaları sağlanmalıdır. Bu öğreti profesyonel hayatta birlikte başarılı projeler geliştirmelerini sağlar.

Yapı bileşenlerinde ve aydınlatmada mimar ve iç mimarların talebine göre endüstriyel tasarımcılar yenilikçi ürünler tasarlayıp tedarikçilerini de bulabilirler. Bu sayede zaten siparişi gelmiş bir ürüne yatırım üretici açısından risksiz olur, yenilikçi ürün yaratma motivasyonu artar, AR-GE ve tasarım süreci hızlanır. Bu model yapı gereçleri ve aydınlatma sektörünün güçlenmesini çok hızlandırabilir.

Aydınlatma ve yapı gereçleri sektöründe kopya ürün hala ciddi sorunlardan biridir, ayrıca inşaat yatırımlarının çok arttığı bu dönemde ithal ürün kullanımı da çok artmıştır. Oysa sektör artık kaliteli ürün yapabilmektedir ve kopya ile öğrenme sürecini tamamlamıştır. Sadece tasarım ve yenilikçilik gayreti öncü büyük firmalar gibi kobilerde de yaygınlaştırılmalıdır. Bu durumun önüne geçerek daha nitelikli ürünler üretebilmek için endüstriyel tasarımcılar, mimarlar, iç mimarlar ve yöneticilerin ekip çalışması yapması şarttır.

Dernekler bu disiplinleri yaklaştıracak, aralarında iletişim ağı oluşturacak etkinlikler yapmalıdır. Bu sayede multi disipliner yapıda projeler artar.

Aydınlatma sektöründe LED teknolojisinde gelişme yaşanmaktadır ve üreticilerin bu alanda daha fazla yatırım yapması gerekmektedir. Ayrıca akıllı sistemler ve otomasyon alanında gelişmek için AR-GE olanakları tasarımcılara sunulmalı, üreticiler risk alabilmeli ve endüstriyel tasarıma yatırım yapmalıdır. Bu sayede verimlilik ve enerji gibi gelecekte çok önem arz eden konularda ürün ve hizmet sunulabilir.

Türk tasarımcılar küresel pazarda rekabet edebilecek özgün tasarımlar yapabilecek donanımdadır. Tasarımcılar ‘tümleşik tasarım anlayışında’ duygusal değil kullanıma, enerjiye, verimliliğe, sürdürülebilirliğe yönelik yenilikçi ürünlere yönelmelidir. Fakat ürünlerin daha çok ve katma değeri yüksek satışını sağlamak için öncelikle pazar araştırmaları ve analizlerle doğru ihtiyaçların tanımlanabilmesi ve doğru brieflerin (iş tanımı) yapılması, sürecin ve tasarımın iyi yönetilmesi gereklidir. Bir de sanayicilerin tasarımcılara güvenmesi esastır. Ancak bu şekilde OEM’den ODM’ yani fasondan tasarımlı ürün üretimine geçilir.

Endüstriyel tasarımcı dünyayı takip eder. Sanayicilerin kısmen algıladığı gibi egosu yüksek değildir. Endüstriyel tasarımcı çalıştığı firmaya kendini adapte eder ve kar ettirir. Aynı zamanda da kullanıcı ihtiyaçlarını gözetmek durumundadır.

Tasarım sadece estetik bir değer değildir üretilebilirlik ve sürdürebilirlik endüstriyel tasarımın olmazsa olmazıdır. Sistem değişiyor, sermaye ve tasarımcı bağı da değişti artık. Bireyselleşme bağlamında kişiye özel üretimi ve ürün yerine hizmetin tasarlanmasını tartışmak gerek. Aksi halde bu konuda hepimiz geri kalacağız. Yeni ürün ve tasarım stratejilerini tasarım yöneticileri, üst düzey yöneticiler ve tasarımcılar birlikte geliştirmelidir. Ancak bu şekilde küresel pazarda bilinen marka olunabilir.

Aydınlatma tasarımının uzmanlık gerektiren bir alan olup olmadığı tartışılmıştır. Mimarların eğitimini de aldığı bu alanda uzun yıllardır uzmanlaşan tasarımcı sayısı az olduğundan ürün tasarımcılarından bu alanda uzmanlaşmaları talep edilmiştir.