ARGE 250


Eti Maden, mermer sahasını devredecek

Samet Öztürk

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan duyurusuna göre, teşekküle ait tek mermer sahası olan ve 35 yıllık ruhsat süresi bulunan Balıkesir'in Marmara İlçesi, Saraylar Beldesi'ndeki 178,55 hektar alana sahip mermer sahasının ruhsat hakkının üçüncü şahıs veya şirketlere devri, açık ihale usulü ile yapılacak.

İhale, 25 Mart 2013 tarihinde saat 14.00'de Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek. İhale dokümanı da Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Maden Hakları Birimi'nde görülebilecek veya bedeli mukabili alınabilecek.

Maden Tetkik Arama (MTA) tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, söz konusu alanda 18 milyon 582 bin metreküp görünür, 27 milyon 900 bin metreküp de muhtemel olmak üzere toplam 46 milyon 482 bin metreküp rezerv bulunduğu rapor edildi.