ARGE 250


Euler Hermes'ın Haftalık İhracat Risk Görünümü raporunda neler var?

Barış Soydan

Alacak sigortası şirketi Euler Hermes, Haftalık İhracat Risk Görünümü raporunda Çin ve Avustralya’nın merkez bankalarının para politikalarını, ABD’deki imalat sanayini, İsviçre Frankı ile Euro arasındaki dengeleri ve Danimarka’daki büyümeyi manşetlerine taşıdı. Raporda öne çıkan başlıklar şöyle:

  • Çin ve Avustralya merkez bankaları para politikalarını gevşetti.
  • ABD’de dördüncü çeyrekte yıllıklandırılmış çeyreklik büyüme (kamu harcamalarındaki yüzde 2,2’lik düşüşle) beklentilerin altında kalarak yalnızca yüzde 2,6 oldu.
  • Euler Hermes, İsviçre’de 2015 genelinde İsviçre Frankı’nın Euro karşısında 2014’e göre yüzde 15 daha değerli olmasını ve bunun üretim ve ihracatı belirgin şekilde olumsuz etkilemesini bekliyor.
  • Danimarka’da kriz öncesi en yüksek büyüme oranının yüzde 4 altında kalarak zayıf bir tablo çizen GSYİH’nin 2015 yılında sadece yüzde 0,9 artması bekleniyor.
  • Euler Hermes, Şili’de 2015 yılında (net petrol ihracatçısı olduğu için) petrol fiyatlarındaki düşüş ve ekonomiyi destekleyici politikaların uygulamaya sokulmasının ülkenin hafif bir toparlanmayla yüzde 2 büyüyebileceğini düşünüyor.
  • Avusturya, Belçika ve İspanya’da son çeyrek büyümeleri farklı tablolar çiziyor.
  • Uganda’da, Güney Sudan’da yaşanan çatışmalar ve inşaat sektörünün zayıf kalması üçüncü çeyrekteki yavaşlamada kendini hissettirdi.
  • Filipinler’de dinamik işgücü piyasası ve iyileşen küresek taleple iç talep ve ihracatın yıl boyunca güç kazanacağı ve 2015 büyümesinin yüzde 6,3 olacağı tahmin ediliyor.