ARGE 250


Finans, siber saldırı ile nasıl baş ediyor?

Zehra Tike

Denetim, Vergi, Danışmanlık, Kurumsal Finansman ve Kurumsal Risk alanlarında dünyanın en büyük profesyonel hizmet firmalarından biri olan Deloitte, “2012 Küresel Finans Hizmetlerinde Güvenlik: Engelleri Kırmak” raporunda, finans sektöründe bilgi güvenliğinin önemini ortaya koyuyor.
250’yi aşkın bankacılık, sigortacılık, kredi birliği, yatırım hizmetleri ve ödeme süreçleri servisi gibi hizmetler veren finans şirketiyle yapılan yüzyüze görüşmelerden elde edilen sonuçlar, Asya-Pasifik, Avrupa, Ortadoğu, Afrika, Latin Amerika ve Karayipler’in yanı sıra Birleşik Devletler, Japonya, Kanada ve İngiltere’nin de yer aldığı 39 ülkeyi kapsıyor.

Rapor; algılanan risklerin seviyesini tanımlama, şirketlerin ne tür risklerle karşılaştığını saptama ve bu riskleri azaltmada ne gibi faktörlerin etkili olduğunu masaya yatırıyor.

Rapora göre, gelişen teknoloji ve sofistike tehditlere ilişkin algılanan risk ile gelişmiş güvenlik girişimlerinin pahalı olmasına rağmen, kurumlar iş hayatlarında daha büyük bir farkındalık yaratarak, inovatif güvenlik değerlendirmelerini artık daha iyi uyguluyor.

Dünyada bulunan bankaların %25’inin 2011 yılında güvenliklerini tam sağlayamadığını belirten raporda, siber güvenliğin en önemli öncelik olması gerektiğine yer veriliyor. Bu kapsamda ortaya çıkan diğer üç temel unsur ise aşağıdaki gibi çıkıyor:

· Güvenlik ve iş grupları arasında koordine aktivitelerde artış: Araştırmaya katılanların üçte ikisi, bilgi güvenliğine ilişkin fonksiyonları ile işinin birbirine bütünleşik olduğunu ve çoğu şirketin trafik ve bilgi akışını kontrol ederek olası bir durumda önceden müdahele edebilmek için Güvenlik Operasyon Merkezi modelini kullandığını söylüyor.

· Yeni teknolojilerin ve güvenlik inovasyonunun benimsenmesinin artması: Sosyal medyanın kullanılmasının artmasıyla, katılımcıların %37’si bu konudaki kurumsal politikalarını yenilediğini, %33’ü ise sosyal medya kullanıcılarını güvenlik tehditlerine karşı eğitiyor.

· Siber tehditleri güvenlik altına almak ve veri değeri detaylı şirket incelemesi: %49 ile neredeyse ankete katılan şirketlerin yarısı, aktif olarak kırılgan, hassas noktalarını aktif şekilde yönetebildiklerini; %82’si ise yeni tehditleri araştırdıklarını ve gelişmekte olan tehditlerden çevrelerini yine aktif olarak koruduğunu iddia ediyor.