ARGE 250


Fotoğrafın CV’ye etkisi

Ersin Kaplan

fotografin 02

İş yaşamında güzel kadınların “kadınlara özel cam tavan engellerin dışında” avantajlı olduğu düşünülür. Çünkü iş yaşamında daha pozitif iletişim kurma imkanlara daha fazladır. Hatta güzel kadınların işe alımda da avantajlı olduğuna inanılır. Bu yüzde CV’lerinde fotoğraf olmasının avantaj olduğu düşünülür. Ancak İsrail’den iki akademisyen bunun tersini iddia ediyor.

Ben-Gurion Üniversitesi’nden Bradley Ruffle ve Ariel Üniversitesi’nden Ze’ev Shtudiner erkekler ve kadınlar için iki farklı CV’yi gerçek hayatta var olan 2 bin 500 iş pozisyonu için yolladılar. CV’lerin birinde fotoğraf vardı. Araştırmadan çıkan sonuçlar ise çok ilginç. Erkekler için fotoğraflı CV’ler avantaj yaratırken kadınlar için fotoğraflı CV yollamak neredeyse işe alınmamak anlamına geliyor. Aynı pozisyon için yollanan ortalama 11 fotoğraflı CV’de bir mülakat çağrısı gelirken fotoğrafsızlarda 7 başvurudan biri mülakata çağrıldı. Araştırmacılar iş pozisyonları için başvuru gönderilen İK departmanlarında yüzde 93 oranında kadın çalıştığını tespit ettiler. Ancak iki araştırmacı olguyu “kadın kıskançlığına” bağlamaktan çekiniyor. Araştırmacılar fotoğrafsız, hatta Belçika kamu sektöründeki gibi “isimsiz” CV uygulamasının yaygınlaşmasını tavsiye ediyor.