ARGE 250


Garanti, Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilirlik programlarına katıldı

Zehra Tike

 

Garanti’nin, toplum için değer yaratma sorumluluğunun bilincinde olduğunu ifade eden Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, değer yaratırken bugünün ve yarının ihtiyaçlarını gözeterek, sürdürülebilirlik çalışmalarını çevreyi koruma, sosyal standartları artırma ve kurumsal yönetim alanında gerçekleştirmeyi ilke olarak benimsediklerini belirtti. Özen, “Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak, hükümetlerin olduğu kadar iş dünyası ve bireylerin de ortak yükümlülüğü... Başta çalışanlarımız, müşterilerimiz ve içinde yaşadığımız toplum olmak üzere, tüm paydaşlarımızın beklentileri doğrultusunda, kararlı ve duyarlı adımlarla ilerliyoruz. Her şeyden önce, sürdürülebilirlikle ilgili farklı konularda kendimizi eğitmeye, gelişmeleri izleyerek yeni yaklaşımlar konusunda bilgilenmeye çalışıyoruz.” dedi. Sürdürülebilirlik konusunu, sosyal, ekonomik ve çevresel olmak üzere tüm eksenleriyle irdeleyecek sistematik bir çalışma yürüttüklerini belirten Özen, “2009 yılından bu yana, dünyanın en kapsamlı ve prestijli çevre projesi olarak kabul edilen Karbon Saydamlık Projesi’ne katılıyoruz. 2010’da bankamızın bünyesinde bir Sürdürülebilirlik Komitesi ve komiteye bağlı olarak tam zamanlı çalışan bir Sürdürülebilirlik Ekibi oluşturduk. Çevresel kredi politikalarımızı ve sektörel ilkelerimizi belirledik. Çevre yönetim sistemlerimizi kurduk, şube ve ofislerimizdeki enerji tüketimini en aza indirgeyecek çalışmaları başlattık. Hedefimiz, sürdürülebilirliği kurum kültürümüzün ana bileşenlerinden biri haline getirmek.” dedi.