AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Geçici istihdam dünya genelinde yaygınlaşıyor

Ersin Kaplan

PageGroup Türkiye Genel Müdürü Hugo Campo böyle bir çalışmanın hazırlanmasının nedenini şöyle açıklıyor: “Büyük bir ekonomik ve sosyal değişim nedeniyle işgücü piyasaları da küresel olarak sürekli bir değişim içinde. Bu çalışmada geçici çalışanları ve yöneticileri işe alan dünya genelindeki müşterilerimizin yardımıyla, bu alandaki ulusal ve bölgesel özellikleri ortaya çıkarmak istedik. Ayrıca işverenlerin kısa vadeli işe alım ve yerleştirmelerinin değeri ve geçici görevlerle çalışan profesyonellerin motivasyonları gibi önemli konuları araştırmayı hedefledik.” Bu çalışma aynı zamanda gelecekteki geçici istihdamın gelişimi için güncel trendler ve göstergeleri göz önüne serdiğini belirten PageGroup Türkiye Genel Müdürü Hugo Campo: “Ankete katılımın olduğu hemen her yerde, ekonominin hemen hemen tüm sektörlerinde geçici istihdamın yaygın olarak kullanımının ortaya çıkması ve yönetimin yüksek seviyelerinde de daha yaygınlaşma yolunda tırmanışa geçmesi cesaret verici bir tutum olarak gözleniyor” dedi.

Bu araştırmadan dünya genelinde ortaya çıkan önemli bulgular şöyle:

  • Genel olarak, geçici sözleşme ile çalışanların %23’e yakınına (1/4) sözleşme süreleri bitiminde kalıcı bir sözleşme ile karşılaşıyor.

  • İşverenlerin yaklaşık %76 sı (3/4) uzun vadeli pozisyonlar için potansiyel adayların belirlenmesinin bir yolu olarak geçici atamaları kullanıyor.

  • Geçici görevle çalışan profesyonellerin %84’ ü (4/5) genellikle çalıştıkları şirketin ayrılmaz bir parçası gibi hissettiklerini belirtiyor.

Bağımsız olarak analiz bulgular "Küresel Görüşler - Geçici İstihdam ve Geçici Yönetimi İzlenmede Dünya Görüşleri Nasıldır" isimli 30 sayfalık kapsamlı  bir raporla sunuldu.

Araştırma detaylarına http://www.michaelpage.com.tr/productsApp_tr/GlobalTempSurvey2014/index-tr-en.htm ya da Page Personnel www.pagepersonnel.com.tr adreslerinden ulaşabilir.

Page Personnel, bu çalışmayı, Avrupa, İngiltere, Latin Amerika, Kuzey Amerika ve Avustralya’da geçici işveren pazarının temsil edildiği 17 farklı ülkede gerçekleştirdi. 11 bin 244 profesyonel ve 2 bin 54 işveren, araştırma şirketi TNS Infratest tarafından bağımsız olarak analiz edildi.