AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Gençlerin hayalinde Koç ve Sabancı var

Elif Akın

Hitay Yatırım Holding iştiraki olan online araştırma şirketi DORinsight, Y kuşağının iş dünyasına bakış açısı ile ilgili bir çalışma gerçekleştirdi. Online olarak tamamlanan araştırmaya, 15-34 yaş arasındaki 201 kişi katıldı. Araştırmaya katılan gençler, ortalama 22 yaşına gelindiğinde, aileden para almayı bırakıp çalışılması gerektiğini belirtti. Hayallerini süsleyen şirketlerin ise Koç ve Sabancı gibi köklü holdingler olduğunu söylediler. Araştırmaya katılanların yüzde 24’ü Koç’ta, yüzde 17’si ise Sabancı’da çalışmak istediklerini belirttiler. Teknolojiye ilgi duyan Y kuşağı için Apple, Microsoft ve Samsung da en çok çalışılmak istenen şirketler listesinde ön sıralarda yer alıyor.

Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, çalışılmak istenen ve halen çalışılan şirket karşılaştırıldığında kariyer gelişimi, yaratıcılığı teşvik etme, global olma, şeffaf ve açık yönetim unsurlarında beklentilerin karşılanmadığı görülüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 66’sı çalışacakları şirketin kariyer gelişim olanakları sunan, yüzde 61’i yaratıcılığı teşvik eden, yüzde 52’si global, yüzde 50’si de şeffaf ve açık yönetilmesini istediklerini belirtiyor.

Görüşülen kişilerin yarısı, beklentilerinin karşılanamaması sebebiyle çalıştıkları şirketten memnun olmadığını söylüyor. “Bugün tekrar işe girecek olsam aynı yerde çalışmayı isterim” ifadesine katılım yüzde 33’te kaldı. Buna paralel olarak katılımcıların yüzde 36’sı çalıştıkları şirketi, iyi bir yer olarak başkalarına sık sık tavsiye ettiğini belirtti.

Gençler hafta sonu çalışmak istemiyor

Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 72’si haftalık çalışma süresinin 40 saatten az olması gerektiğini düşünürken, yüzde 40’ı daha çok para kazanacak olsa bile hafta sonu çalışmayacağını söyledi. Katılımcıların yüzde 42’si ise, sadece işe ilk başladığı dönemde uzun çalışma saatlerini normal karşıladığını belirtti. Katılımcıların yüzde 67’si iş yerinde uygun bulmadıkları bir durumla karşılaştıklarında hemen itiraz edeceklerinin, yüzde 73’ü ise iş dünyasında gençlere yeteri kadar saygı duyulmadığının altını çizdi. Araştırmanın sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 53’ünün hayali kendi işini kurmak. Kendi işini kurmayı planlayanların yüzde 46’sı da bu hayali 1-7 yıl içerisinde gerçekleştirmek istediğini belirtti.

 10 kişiden 8’i yurtdışında çalışmak istiyor 

Görüşülen 10 kişiden 8’i yurt dışında çalışma imkanı bulsa gideceğini belirtti. Araştırmanın sonuçlarına göre, Amerika (yüzde 35), İngiltere (yüzde 11) ve İtalya’nın (yüzde 11) en çok çalışılmak istenen ilk 3 ülke olduğu ortaya çıktı. Y kuşağının yüzde 61’i önümüzdeki 5 yılın kendi açısından, yüzde 42’si ise Türkiye açısından iyi geçeceğini düşündüğünü belirtti.

Y kuşağı uyumlu, özgür, yaratıcı, sadık, duygusal

DORinsight’ın ilgi çekici sonuçlara sahip bu araştırmasına göre, Y kuşağının yüzde 72’si kendilerini uyumlu, yüzde 59’u özgür, yaratıcı ve sadık, yüzde 55’i duygusal, yüzde 51’i hırslı ve rekabetçi olarak tanımladı.

Katılımcılara para, aile kurmak/evlenmek, iyi bir iş sahibi olmak, aşk ve sağlık konularından hayatta en çok sahip olmak istedikleri sorulduğunda ise ilk sırada yüzde 71 oranıyla sağlık, sırasıyla iş, aşk, para ve aile kurmak yanıtları geldi.